Współczesne zależności gospodarcze

Nasza ocena:

3
Wyświetleń: 567
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Współczesne zależności gospodarcze - strona 1 Współczesne zależności gospodarcze - strona 2 Współczesne zależności gospodarcze - strona 3

Fragment notatki:

Globalizacja- współczesne zależności gospodarcze, polityczne i kulturalne
Globalizacja - współczesne zależności gospodarcze, polityczne i kulturalne
Termin "globalizacja" ma co najmniej trzy znaczenia : a) odnosi się do procesu umiędzynarodowienia stosunków społecznych, b) oznacza nową fazę modernizacji i rozwoju kapitalizmu z naciskiem na stosunki międzynarodowe, c) określa nowe tendencje w rozwoju kultury.
Generalnie globalizacja oznacza raptowne zwiększenie liczby ponadnarodowych instytucji i organizacji, przenikanie się różnych kultur i konsolidacji środków komunikacji masowej na przestrzeni nie narodowej, a globalnej. Socjologowie wiążą to pojęcie z integracją w skali całego globu. Efektem tego procesu są przeobrażenia świadomości społecznej, rosnące poczucie wzajemnego uzależnienia pomiędzy mieszkańcami globu. McLuhan zjawisko to określa jako "globalna wioska". Określenie to ma uświadamiać, iż obywatele świata przeżywają wydarzenia zachodzące w skali globu w podobny sposób jak mieszkańcy tradycyjnej wioski, którzy cały czas są świadomi istnienia i działań sąsiadów.
Pomimo wielu wymiarów globalizacji, najważniejszym jest rozwój globalnej ekonomii. Oznacza to, iż mamy do czynienia obecnie nie ze zbiorem narodowych ekonomii, które wzięte razem tworzą gospodarkę światową, ale z narodowymi ekonomiami będącymi częściami złożonej, ściśle zintegrowanej i będącej jednością gospodarki światowej . A Toffler uważa, że największą siłą procesu globalizacji są korporacje globalne, określane przez niego jako ponadnarodowe lub wielonarodowe: "Organizacja produkcji wykracza poza granice państwowe. Zdarza się przecież niejednokrotnie, że korporacja ponadnarodowa w jednym kraju prowadzi badania naukowe, w drugim produkuje podzespoły, w trzecim składa je w całość, w czwartym sprzedaje gotowe wyroby, w piątym ma konto bankowe". M.Hirszowicz w książce Spory o przyszłość przytacza konkretny przykład - koszty pontiaca wytwarzanego przez General Motors zawierają następujące komponenty: 6000$ idzie do Południowej Korei za zrutynizowanie czynności, 1500$ do Niemiec za stylizację i opracowanie projektu, 3500$ do Japonii za najbardziej zaawansowane składniki, 500$ do Wielkiej Brytanii za reklamę i marketing i 100$ do Irlandii i Barbadosu za opracowanie komputerowe danych .
Zacieśniające się międzynarodowe więzi ekonomiczne sprawiają, że praktycznie żaden rząd dawnego typu państwa narodowego nie może niezależnie kierować własną gospodarką, ani powstrzymywać kryzysy. Globalizacja ekonomii przypomina naczynie połączone: np. kryzys gospodarczy w Rosji w 1998 r. wywołał spadek cen na wielu giełdach papierów wartościowych na świecie.


(…)

…, aby zaradzić nowym wyzwaniom, które wynikają z rozwoju globalizacji. Globalizacja stanowi poważne wyzwanie dla istniejących dotąd regulacji w państwach narodowych, które nie są w stanie poradzić sobie z istniejącymi nowymi wyzwaniami. W okresie nagłych, głębokich kryzysów międzynarodowych próby ich rozwiązania podejmuje najczęściej grupa siedmiu najbardziej uprzemysłowionych państw (G7, obecnie G8) lub Rada Bezpieczeństwa ONZ. Dotąd jednak nie podejmowano poważniejszych międzynarodowych dyskursów o konieczności nowych modeli regulacji w skali międzynarodowej lub światowej. Taką próbę przezwyciężenia międzynarodowych problemów stanowi obecnie koncepcja global governance. To nie jest koncepcja światowego rządu, gdyż obecnie rząd światowy nie jest ani realistycznym, ani też pożądanym rozwiązaniem. Wizja global governance odpowiada raczej wskazywanej już przez Immanuela Kanta federacji światowej, z koniecznym minimum centralnej władzy państwowej. Globalna polityka regulacyjna nie oznacza ani hierarchicznego sterowania społeczeństwem przez rząd światowy, ani też jedynie sumy aktywności państw narodowych. Oznacza raczej więcej współdziałania podmiotów państwowych i pozapaństwowych od lokalnej aż do globalnej…
… zagranicznego kapitału. Ograniczanie dostępu globalnego kapitału do gospodarki narodowej oznacza wymierne straty danego kraju. Aspekt polityczny: nadzieja na światowy pokój. Naisbitt twierdzi, że: "jeśli splotą się nasze interesy gospodarcze, prawdopodobnie nie będziemy chcieli nawzajem się bombardować i usuwać z powierzchni Ziemi". Amerykański filozof, ekonomista i politolog Francis Fukuyama uważa…
… z szerokiej palety globalnej tandety. Masy są zadowolone, a narzekają tylko twórcy lokalnej tandety, wypierani przez globalną. Nie istnieje jednolity, homogeniczny system znaczeń, który podbija cały świat. Przeciwnie, możemy zidentyfikować wiele zróżnicowanych kultur.
Telewizja i Internet są często wskazywane jako agenci globalizacji, homogenizacji, produkowania tego, co Marshall McLuhan nazwał "globalną…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz