Turystyka w negocjacjach z UE

Nasza ocena:

3
Pobrań: 7
Wyświetleń: 560
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Turystyka w negocjacjach z UE - strona 1 Turystyka w negocjacjach z UE - strona 2 Turystyka w negocjacjach z UE - strona 3

Fragment notatki:

MINISTERSTWO GOSPODARKI
DEPARTAMENT TURYSTYKI
TURYSTYKA W NEGOCJACJACH Z UNIĄ EUROPEJSKĄ
Stan aktualny i perspektywy
SPIS TREŚCI
Wstęp 3
Działania na rzecz harmonizacji prawa polskiego z prawem Unii Europejskiej w sektorze usług turystycznych 4
1. Narodowy Program Przygotowania do członkostwa w UE 4
2. Harmonizacja prawa polskiego z prawem UE 6
3. Przebieg prac wdrożeniowych 7 3.1 Ochrona konsumentów 7 3.2 Małe i średnie przedsiębiorstwa 8 3.3 Swoboda podejmowania działalności i świadczenia
usług 9 4. Ocena procesu harmonizacji prawa w obszarze usług turystycznych 10
Działania na rzecz rozwoju i poprawy konkurencyjności
krajowego produktu turystycznego 11
1. Szkolenia 11 2. Strategia rozwoju turystyki w latach 2001-2006. Rządowy
wsparcia rozwoju turystyki w latach 2001-2006 11
III. Zmiany instytucjonalne 1. Zmiany w zarządzaniu turystyką na szczeblu centralnym 14 2. Rada Turystyki 16 Polska Organizacja Turystyczna 16
Podsumowanie 18
Wstęp
Członkostwo w Unii Europejskiej jest priorytetem polskiej polityki zagranicznej od początku lat 90-tych. Formalną podstawę wzajemnych stosunków stanowi Układ Europejski ustanawiający stowarzyszenie między Rzeczpospolitą Polską z jednej strony, a Wspólnotami Europejskimi i ich krajami członkowskimi z drugiej strony.

(…)

… celem było dostosowanie gospodarki turystycznej do sprostania konkurencji istniejącej na jednolitym rynku turystycznym Unii Europejskiej. Dla realizacji tak określonego celu za niezbędne uznano prowadzenie następujących działań: Dostosowanie prawa polskiego do wspólnotowego w dziedzinie turystyki (priorytet 26. 1).
Wspomaganie procesu prywatyzacji i restrukturyzacji w turystyce oraz rozwoju bazy noclegowej i wybranych elementów infrastruktury turystycznej (priorytet 26.2).
Wspieranie rozwoju wybranych markowych produktów turystycznych (priorytet 26.3).
Realizacja tzw. szczegółowych programów rządowych (priorytet 26.4). Wspomaganie rozwoju bazy noclegowej i wybranych elementów infrastruktury turystycznej (priorytet 26.5).
Zmiany struktur zarządzania turystyką (priorytet 26.6).
Programy poprawy…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz