Wspólnoty europejskie a UE

Nasza ocena:

3
Pobrań: 7
Wyświetleń: 378
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wspólnoty europejskie a UE - strona 1 Wspólnoty europejskie a UE - strona 2 Wspólnoty europejskie a UE - strona 3

Fragment notatki:

Geneza europejskiej współpracy politycznej po II wojnie światowej
Mechanizm integracji w ramach Wspólnot Europejskich
Konstrukcja Unii Europejskiej - pojęcie trzech filarów integracji
II i III Filar UE - integracja polityczna (1) WSPÓLNOTY EUROPEJSKIE A UNIA EUROPEJSKA
Wspólnoty Europejskie
Organizacja, której na mocy traktatu przekazano definitywnie pewne wyłączne uprawnienia. Organizacja, która jest źródłem prawodawstwa - ustanawiane przez nią prawo obowiązuje ustawodawców i obywateli państw członkowskich - ma pierwszeństwo przed prawem krajowym i może bezpośrednio wpływać na obywateli Organizacja, która posiada międzynarodową podmiotowość prawną. Philippe de Schoutheete, "Europa dla wszystkich": "Żaden podmiot prawa międzynarodowego, poza państwami, nie odpowiadał kiedykolwiek w historii podobnej charakterystyce. Oryginalność jest więc tu bezdyskusyjna. Nie czyni to z Unii Europejskiej państwa, ale zarazem nie daje się porównać z innymi organizacjami międzynarodowymi. Ma zupełnie odmienną naturę". Wspólnoty Europejskie - nowatorska struktura instytucjonalna, której nie ma i nie miała nigdy dotychczas żadna międzynarodowa organizacja: Rada Ministrów, gdzie zasiadają przedstawiciele państw członkowskich wielonarodowy parlament wyłaniany w wyborach bezpośrednich niezależna od państw członkowskich instytucja dysponująca wyłącznością inicjatywy ustawodawczej, czyli Komisja Europejska Trybunał Sprawiedliwości, którego orzecznictwo jest obowiązujące dla wszystkich sądów wszystkich państw członkowskich Jacques Delors: "Struktura polityczna, która nie ma precedensu w historii instytucji". Model całkowicie różny od znanych do tej pory modeli organizacji międzynarodowych.
Nie jest to klasyczna organizacja międzynarodowa ani tym bardziej zalążek państwa - „zupełnie nowa forma polityki" (Jean Monnet) II i III Filar UE - integracja polityczna (2) WSPÓLNOTY EUROPEJSKIE A UNIA EUROPEJSKA
Unia Europejska Unię Europejską powołał do życia Traktat z Maastricht (podpisany 7 lutego 1992 r., wszedł w życie 1 listopada 1993 r.)
Traktat nie zakończył istnienia EWG - Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej

(…)

… tego traktatu (1993 r.) pierwszy europejski ombudsman został powołany w 1995 r.
Podstawę prawną działalności RPO UE są: art. 195 traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską (TWE), identyczny przepis art. 107 d Traktatu ustanawiającego Europejską Wspólnotę Energii Atomowej (TEWEA), przepisy szczegółowe, zawarte w statucie wydanym przez Parlament Europejski, przepisy wykonawcze RPO (Decision of the European…
… struktury integracyjnej w ramach UE używa się formuły ⇒ tzw. świątyni europejskiej, opartej na trzech filarach: I FILAR Unia Gospodarcza i Walutowa - tworzą Wspólnoty Europejskie składające się ze Wspólnoty Europejskiej (wcześniej Europejska Wspólnota Gospodarcza), Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej i (Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali)
...oraz wachlarz dziedzin, jakie z upływem czasu stały…
… na jego terytorium.
Prawo zwracania się na piśmie do instytucji Wspólnot Europejskich (art. 21 TWE)
Obywatele UE mają prawo zwracania się na piśmie do Parlamentu Europejskiego, Rady, Komisji Europejskiej, Trybunału Sprawiedliwości, Trybunału Obrachunkowego, Komitetu Ekonomiczno-Społecznego oraz Komitetu Regionów w jednym z oficjalnych języków UE oraz otrzymania odpowiedzi w tym samym języku.
Prawu składania zapytań…
…. W szczególnych wypadkach może skierować specjalny raport do PE. * * * Unijny RPO spełnia przede wszystkim funkcję mediacyjną.
1
1
Podobnie - Europejska Wspólnota Węgla i Stali
Europejska Wspólnota Energii Atomowej
Wszystkie te organizacje - Wspólnoty Europejskie - istnieją do dziś (EWG pod zmienioną nazwą). Podstawa struktury do 2002 roku
- co na przykład oznacza, że państwa członkowskie nie mogą już zawierać traktatu handlowego z państwem trzecim ani regulować między sobą kwestii prawa do osiedlania się na ich terytorium
Pozostałe formy współpracy uzupełniają strukturę. choć są i inne koncepcje...
Stanowienie prawa wtórnego ⇒
Uprawnienia obywatela UE zapisane są w Traktacie ustanawiającym Wspólnotę Europejską (TWE). Prawo do swobodnego poruszania i przemieszczania się po terytorium państw członkowskich…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz