Oczekiwania krajów członkowskich UE

Nasza ocena:

3
Wyświetleń: 553
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Oczekiwania krajów członkowskich UE - strona 1 Oczekiwania krajów członkowskich UE - strona 2 Oczekiwania krajów członkowskich UE - strona 3

Fragment notatki:

Oczekiwania krajów członkowskich w kontekście europejskich procesów integracyjnych
Unia Europejska (UE) to termin określający wspólnotę 15 państw członkowskich połączonych jednolitym systemem wartości, akceptujących określony porządek społeczno gospodarczy. Jej początków należy upatrywać w sytuacji, jaką przyniosły rezultaty II wojny światowej: pojałtańskim porządku świata i kształtowaniem się dwubiegunowego modelu stosunków międzynarodowych - zapadnięciem tzw. żelaznej kurtyny, podziałem Europy na dwie strefy wpływów. Ważnym elementem w budowaniu nowego porządku było utworzenie w 1948 r. Organizacji Europejskiej Współpracy Gospodarczej dla zarządzania Amerykańskim Funduszem Marshalla (przekształconą później w OECD - Organizację Współpracy i Rozwoju). W 1949 roku powstała Rada Europy, jedna z najstarszych i największych organizacji politycznych Europy. Historię dzisiejszej UE należy wywodzić również z podpisanego w 1951 r. Traktatu Paryskiego powołującego do życia Europejską Wspólnotę Węgla i Stali (EWWiS). W 1957 r. w Rzymie na mocy tzw. Traktatów Rzymskich powstały Europejska Wspólnota Gospodarcza (EWG) i Europejska Wspólnota Energii Atomowej (EUROATOM). Przejawem dalszych działań w sferze integracji było przyjęcie Jednolitego Aktu Europejskiego z 1986 r. mówiącego o planach stworzenia jednolitego rynku wewnętrznego między państwami członkowskimi, który miał gwarantować swobodę poruszania ludzi i kapitału. Ów akt po raz pierwszy akcentował konieczność wspólnych działań politycznych. Traktat z Maastricht z 1992 r., poszerzający działalność UE o niewymienione wcześniej dziedziny (polityka obronna i zagraniczna), uzupełnia fundamentalną triadę prawną (Traktaty Rzymskie, Jednolity Akt Europejski, Traktat z Maastricht) stanowiącą o istocie UE. Kraje Zachodu przechodziły trudną drogę przemian, lecz cały czas przyświecała im idea i marzenie o Wspólnej Europie. Nadrzędnym celem UE stało się przyczynianie do równomiernego wzrostu ekonomicznego całej wspólnoty, wzrostu poziomu życia i integracji gospodarczej, a ostatnio dążenie do powiększenia wspólnoty o kolejne kraje. CZŁONKOWIE I DATY PRZYSTĄPIENIA Belgia, Francja, Holandia, Luksemburg, Włochy, Niemcy - 1951 Dania, Irlandia, Wielka Brytania - 1973 Grecja - 1981 Hiszpania, Portugalia - 1986 Austria, Finlandia, Szwecja - 1995 CELE I ZAMIERZENIA Państwa członkowskie zgodziły się nie tylko na utrzymywanie więzi politycznych oraz gospodarczych, ale i na prowadzenie uzgodnionej polityki zagranicznej i współpracy w kwestiach bezpieczeństwa i prawa. Mówi się o trzech filarach Unii: pierwszym są kwestie realizowane już przez Wspólnotę Europejską (integracja gospodarcza i polityczna Europy Zachodniej, zgodnie z postanowieniami traktatu rzymskiego), drugim - koordynacja polityki zagranicznej oraz kwestii bezpieczeństwa zewnętrznego, a trzecim - koordynacja spraw wewnętrznych i prawa. Propozycja wprowadzenia wspólnej waluty na całym obszarze UE (choć już dokonana) budzi wątpliwości niektórych członków (np. Wielkiej Brytanii)

(…)

… stojących przed naszym krajem. Unijne zasady, przepisy i normy prawne, obowiązki ekonomiczne to swoisty statut, zbiór elementów, które Polska przed przystąpieniem musi zaakceptować, prowadząc ciężkie negocjacje z Brukselą. W 1990 r. rozpoczęły się pierwsze formalne rokowania, w 1991 r. Polska podpisała Układ Europejski o stowarzyszeniu, w 1993 r. po szczycie UE w Kopenhadze uzyskaliśmy potwierdzenie państw członkowskich o woli przyjęcia nowych członków po spełnieniu określonych kryteriów. W kwietniu 1994 r. Polska złożyła oficjalny wniosek o członkostwo. W roku 1996 powstał Komitet Integracji Europejskiej, a w roku następnym Rada Europejska w Luksemburgu podjęła decyzję o rozpoczęciu negocjacji z pięcioma krajami Europy Środkowo Wschodniej (Polska, Czechy, Węgry, Estonia, Słowenia) oraz z Cyprem. W marcu 1998 r…
…, a na pewno nie zmieni faktu, że w ostatnim raporcie komisja uznała adaptację aktów prawnych za piętę achillesową Polski. Naciskany rząd zmobilizował się i posłał do Sejmu spory pakiet projektów nowych ustaw, a w końcu uzupełnił wakat na stanowisku szefa Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej (UKIE) i poprawił koordynację instytucji rządowych. Prognozy nie są jednak zbyt optymistyczne: obecny kryzys…
… nieruchomości przez cudzoziemców jest związane bardzo często z rozpoczęciem działalności gospodarczej. Zgodnie z Układem Europejskim firmę na terenie UE mogą założyć zarówno osoby fizyczne, jak i przedsiębiorstwa. Dla tych pierwszych oznacza to prawo do podejmowania i prowadzenia działalności na zasadzie samozatrudnienia (na własny rachunek). Mogą to być niewielkie warsztaty, jak i poważniejsze przedsięwzięcia…
… przyjęło postanowienia traktatu nicejskiego. Wypowiadający się tuż potem obecny Główny Negocjator - Jan Truszczyński, przybliżył bilans negocjacji, do zakończenia których pozostało już mniej, niż miesiąc. Ani on, ani nikt inny nie ukrywał, że najtrudniejsze dopiero przed nami. Pozostały bowiem trzy najbardziej drażliwe rozdziały, dotyczące rolnictwa, wolnej konkurencji, w tym problemu specjalnych stref…
… zabić ideowe podstawy Europy. Usłyszeliśmy także opinię, jak straszna jest agresywność obyczajowa Unii w kwestii nakazu tolerancji wobec odmienności seksualnej, tolerancji aborcji, eutanazji itp. Przepraszam bardzo - nietolerancyjnym ludziom mówię "do widzenia". Jedyne co w takiej chwili pamiętam, to pierwsza Rzeczpospolita, która była potęgą europejską dopóty, dopóki królowała w niej tolerancja…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz