Kalendarium integracji Polski z Unii Europejskiej

Nasza ocena:

3
Pobrań: 49
Wyświetleń: 791
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Kalendarium integracji Polski z Unii Europejskiej  - strona 1 Kalendarium integracji Polski z Unii Europejskiej  - strona 2 Kalendarium integracji Polski z Unii Europejskiej  - strona 3

Fragment notatki:

Główne wydarzenia procesu integracyjnego
wrzesień 1988, Warszawa-Bruksela Nawiązanie stosunków dyplomatycznych między Polską i Europejską Wspólnotą Gospodarczą (EWG). Jeszcze w trakcie trwania zimnej wojny Polska rozpoczęła negocjacje w sprawie umowy o handlu i współpracy gospodarczej z EWG.
lipiec 1989, Bruksela Polska otworzyła swoje Przedstawicielstwo przy Wspólnotach Europejskich. Pierwszym reprezentantem rządu polskiego przy EWG w randze ambasadora został Jan Kułakowski.
25 maja 1990, Bruksela Polska złożyła oficjalny wniosek o stowarzyszenie ze Wspólnotami Europejskimi
16 grudnia 1991, Bruksela Został podpisany Układ europejski ustanawiający stowarzyszenie między Rzeczypospolitą Polską, z jednej strony, a Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi z drugiej strony
21-22 czerwca 1993, Kopenhaga Rada Europejska uzgodniła, choć bez podawania ram czasowych, że przystąpienie państw z Europy Środkowej i Wschodniej do Unii Europejskiej jest także celem Unii, którego realizacja będzie uzależniona od spełnienia przez te państwa określonych kryteriów politycznych i ekonomicznych. Kryteria te, zwane kopenhaskimi, obejmowały: stabilność instytucji gwarantujących demokrację, rządy prawa, poszanowanie praw człowieka i ochronę mniejszości narodowych, istnienie gospodarki rynkowej, zdolność do sprostania konkurencji i siłom rynkowym w Unii Europejskiej, zdolność do przyjęcia obowiązków wynikających z członkostwa, w tym założeń unii politycznej, oraz gospodarczej i walutowej.
8 kwietnia 1994, Ateny Minister Spraw Zagranicznych Andrzej Olechowski złożył na ręce przedstawiciela prezydencji greckiej wniosek o członkostwo Polski w Unii Europejskiej.
26-27 czerwca 1995, Cannes Rada Europejska przyjęła Białą księgę w sprawie przygotowania krajów stowarzyszonych Europy Środkowej i Wschodniej do integracji z jednolitym rynkiem Unii Europejskiej.
8 sierpnia 1996, Warszawa Mocą ustawy przyjętej przez parlament RP został powołany Komitet Integracji Europejskiej - naczelny organ administracji rządowej do spraw programowania i koordynowania polityki w sprawach związanych z integracją Polski z Unią Europejską oraz programowania i koordynowania działań dostosowawczych Polski do standardów europejskich, jak również koordynowania działań administracji państwowej w zakresie otrzymywanej pomocy zagranicznej. Inauguracyjne spotkanie Komitetu Integracji Europejskiej odbyło się w dniu 12 listopada 1996 roku.
12-13 grudnia 1997, Luksemburg Rada Europejska podjęła decyzję o rozpoczęciu procesu rozszerzania Unii Europejskiej o wszystkie ubiegające się o członkostwo państwa z Europy Środkowej i Wschodniej oraz Cypr z dniem 30 marca 1997 roku. Jednocześnie zapowiedziane zostało otwarcie dwustronnych Międzyrządowych Konferencji Międzyrządowych, na forum których toczyć się miały wkrótce negocjacje - w pierwszym rzędzie z państwami Grupy Luksemburskiej. Rada Europejska podjęła także decyzję o wprowadzeniu w życie wzmocnionej strategii przedczłonkowskiej, która oparta została na porozumieniach o Partnerstwie dla członkostwa zawieranych z każdym z państw kandydujących do członkostwa w Unii Europejskiej.

(…)

… Polski w Unii Europejskiej (Głównego Negocjatora). Nominację na to stanowisko, a także na stanowisko sekretarza stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów otrzymał Jan Kułakowski
30 marca 1998, Bruksela Został zapoczątkowany proces rozszerzania Unii Europejskiej, co miało miejsce na posiedzeniu Rady Unii Europejskiej do Spraw Ogólnych (ministrów spraw zagranicznych państw członkowskich Unii Europejskiej) z ministrami spraw zagranicznych państw kandydujących do członkostwa w Unii
31 marca 1998, Bruksela Zainaugurowano obrady pierwszej sesji dwustronnych Akcesyjnych Konferencji Międzyrządowych będących forum dla rokowań akcesyjnych między państwami członkowskimi Unii Europejskiej oraz państwami Grupy Luksemburskiej, w tym z Polską
12 grudnia 2002, Kopenhaga Po intensywnej rundzie negocjacyjnej na najwyższym szczeblu, przewidzianej tylko dla Polski, dokonano ostatecznych ustaleń w rokowaniach akcesyjnych między Polską a państwami członkowskimi Unii Europejskiej. Rząd polski reprezentowała delegacja pod przewodnictwem Premiera Leszka Millera.
13 grudnia 2002, Kopenhaga Podczas tego historycznego wydarzenia Rada Europejska zatwierdziła wynik rokowań akcesyjnych z dziesięcioma państwami kandydującymi…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz