Partie i systemy partyjne - strona 4

Pozycje ideologiczne partii politycznych-opracowanie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Marek Słowikowski
 • Partie i systemy partyjne
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1484

Pozycje ideologiczne partii politycznych Dwuwymiarowy model J. Steinera Stosuje się dwie osie: oś lewica-prawica (płaszczyzna socjo-ekonomiczna) oś autorytarny-indywidualistyczny (płaszczyzna kulturowo-społeczna) Określają one znaczenie władzy w społeczeństwie i rolę osobistej autonomii człowieka ...

Prawicowość i lewicowość partii politycznych-opracowanie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Marek Słowikowski
 • Partie i systemy partyjne
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1029

Prawicowość i lewicowość partii politycznych Tradycyjny podział na lewicę i prawicę utrzymuje swoją żywotność, ale funkcjonuje on jako epitet w ramach retoryki politycznej Pojęcia przysparzają problemów bowiem z jedenj strony mamy do czynienia z: ...

Sartori dwa progi relewancji-opracowanie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Marek Słowikowski
 • Partie i systemy partyjne
Pobrań: 63
Wyświetleń: 637

Sartori dwa progi relewancji (testy relewancji) Określenie potencjału koalicyjnego Potencjał szantażu politycznego Potencjał koalicyjny partii Partia nierelewantna nigdy nie uczestniczyła lub nie była brana pod uwagę jako potencjalny partner w procesie przetargów koalicyjnych Partia relewantna ...

System wyborczy a system partyjny-opracowanie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Marek Słowikowski
 • Partie i systemy partyjne
Pobrań: 791
Wyświetleń: 2380

System wyborczy a system partyjny Elementy systemu wyborczego Kształt i rozmiar okręgu wyborczego Koszt uzyskania jednego miejsca w parlamencie (mandatu) Uprawnienia wyborcy w a...

Teoria partii politycznych-opracowanie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Marek Słowikowski
 • Partie i systemy partyjne
Pobrań: 77
Wyświetleń: 875

Teoria partii politycznych Etymologiczne pochodzenie nazwy partia Słowo partia wywodzi się do łacińskiego rzeczownika pars - część i czasownika partire - dzielić Używane na określenie części większej całości W Rzymie termin partia nie był jasno sprecyzowany i służył określaniu różnych zjawisk: 1)...

Teoria systemów partyjnych-opracowanie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Marek Słowikowski
 • Partie i systemy partyjne
Pobrań: 42
Wyświetleń: 539

Teoria systemów partyjnych Badania nad fenomenem systemów partyjnych wyrażają tendencję do: ograniczania pojęcia do stosunków panujących pomiędzy samymi partiami politycznymi utożsamiania systemu partyjnego z pojęciem systemu politycznego...

Trzy sfery pojęcia podział socjopolityczny-opracowanie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Marek Słowikowski
 • Partie i systemy partyjne
Pobrań: 476
Wyświetleń: 2296

Trzy sfery pojęcia podział socjopolityczny S. Bartolini & P. Meir W ramach pojęcia podział socjopolityczny wyróżnia się trzy powiązane ze sobą sfery: Empiryczną Normatywną Organizacyjną sfera empiryczna Określa społeczny (grupowy) punkt odniesienia ewentualnego podziału socjopolitycznego ...

Typologie ilościowe-opracowanie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Marek Słowikowski
 • Partie i systemy partyjne
Pobrań: 42
Wyświetleń: 553

Typologie ilościowe J. La. Palombara i M. Weiner: typologia konkurencyjności systemy oparte na zasadzie konkurencyjności; systemy nie-dopuszczające konkurencyjności Konkurencyjność partii w systemie partyjnym może być ograniczana w trzech płaszczyznach:

W krągu definicji unitarnych-opracowanie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Marek Słowikowski
 • Partie i systemy partyjne
Pobrań: 28
Wyświetleń: 427

W kręgu definicji unitarnych Teoria racjonalnego wybory Orientacja funkcjonalna Definiowanie i interpretowanie partii politycznej przez pryzmat efektów jej aktywności, z punktu widzenia otoczenia w którym funkcjonuje Partia wypełnia określone funkcje w ramach systemu politycznego - podejmuje dzi...

Konstytucja federacji belgijskiej

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Małgorzata Kaczorowska
 • Partie i systemy partyjne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 581

Tytuł I - O FEDERACJI BELGIJSKIEJ, JEJ CZĘŚCIACH SKŁADOWYCH I TERYTORIUM Artykuł 1 Belgia jest państwem federalnym składającym się ze wspólnot i regionów. Artykuł 2 Belgia obejmuje trzy wspólnoty: Wspólnotę Francuską, Wspólnotę Flamandzką i Wspólnotę Niemieckojęzyczną. Artykuł 3 Belgia składa ...