Trzy sfery pojęcia podział socjopolityczny-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 938
Wyświetleń: 3395
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Trzy sfery pojęcia podział socjopolityczny-opracowanie - strona 1 Trzy sfery pojęcia podział socjopolityczny-opracowanie - strona 2 Trzy sfery pojęcia podział socjopolityczny-opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

Trzy sfery pojęcia podział socjopolityczny S. Bartolini & P. Meir
W ramach pojęcia podział socjopolityczny wyróżnia się trzy powiązane ze sobą sfery:
Empiryczną
Normatywną
Organizacyjną
sfera empiryczna
Określa społeczny (grupowy) punkt odniesienia ewentualnego podziału socjopolitycznego
Dokonuje się wyodrębnienia określonych grup społecznych, które mogą stać się potencjalną bazą powstania podziału socjopolitycznego
Dokonuje się zdefiniowania struktury społeczeństwa przy wykorzystaniu zmiennych socjodemograficznych Wokół społecznego poziomu można nadbudować kolejne wymiary
Wyodrębnia się segmenty społeczne mogące stać się klientelą i zapleczem organizacji politycznych sfera normatywna
Układ wartości i przekonać dominujących w ramach konkretnej grupy społecznej, decydujący w efekcie o wykształceniu się w niej poczucia własnej odrębności - rodzi się określona tożsamość grupowa. Powstają interesy polityczne danych grup, napotykają one w procesie realizacji opór innych grup, czujących się zagrożonymi w wyścigu o podział dóbr politycznych
Nie wszystkie grupy dysponujące określoną tożsamością grupową są zainteresowane polityzacją własnych interesów - ich zaspokojenie może odbywać się bez włączania się w publiczny proces dystrybucji dóbr publicznych
Oczekiwania członków grupy mogą mieć nie-polityczny charakter (kulturowy, artystyczny, wyznaniowy)
Z katalogu preferowanych wartości i oczekiwań może wynikać, że jedyną skuteczną metodą ich zaspakajania jest zdobycie przez reprezentantów grupy określonych ról we wspólnocie politycznej - wejście na rywalizacyjny rynek polityczny
sfera organizacyjna
Uświadomienie sobie przez elitę określonej grupy społecznej, dysponującej tożsamością grupową, że realizacja aspiracji grupowych może być zrealizowana poprzez uczestnictwo w rywalizacji na arenie wyborczo-parlamentarnej Wymaga to natomiast stworzenia partii politycznej lub zainteresowania partii losem grupy społecznej. Same partie „interesują” się podobnymi grupami.
Komentarz
nie każdy podział społeczny jest przenoszony na arenę polityczną - ulega polityzacji;
wymagana jest dodatkowa kwalifikacja o charakterze politycznym - decyduje ona czy podział społeczny pozostanie ukrytym ale potencjalnie istotnym źródłem konfliktu czy stanie się podziałem socjopolitycznym partie polityczne i grupy interesu wydobywają na światło dzienne utajone kwestie społeczno-gospodarcze i światopoglądowe, nadając im nowego znaczenia
w Europie Zachodniej partie polityczne pojawiają się z chwilą kiedy ukształtowała się określona i wyraźna struktura grupowa w ramach struktury społecznej


(…)

… przez ustabilizowane partie, wtłoczone w tradycyjną tożsamość programową
Kwestia przynależności do Wspólnoty Europejskiej (Dania, Finlandia, Norwegia, Szwecja) - spolaryzowała elektorat i miała szczególny wpływ na indywidualny sposób głosowania Intensywność zachowań politycznych była znaczna - wyodrębniły się wyraźne segmenty społeczeństwa nastawione pro- lub antywspólnotowo
Irlandia - kwestia unifikacji…
… linię podziału
We Francji i Niemczech wpływ na ogólny poziom poparcia wyborczego miały zagadnienia bezpieczeństwa i ładu publicznego
Główne osie podziałów socjopolitycznych Według S. Lipseta i S. Rokkana sposób zachowań politycznych, w tym przede wszystkim wyborczych jest uwarunkowany czynnikami społeczno-strukturalnymi - przynależnością do określonej grupy społecznej, wyodrębnianej w oparciu o zmienne socjo-demograficzne
Proces kształtowania się podziałów socjopolitycznych wiąże się z dwoma rewolucjami {przełomami} mającymi miejsce w Europie Zachodniej i dynamizującymi zjawiska modernizacji i demokratyzacji: rewolucja narodowa: centrum versus peryferie i Kościół versus państwo; rewolucja industrialna - konflikt miasto-wieś; pracodawcy-przedsiębiorcy
Centrum - Peryferie
Konflikt centrum-peryferie…
… kierowania państwem i nadania autonomii ekonomicznej
Konflikt Kościół - państwo (podział religijny) Początkowo dotyczył kwestii kontroli nad systemem edukacji, która stanowiła wstęp do dyskusji nad sekularyzacją państwa
Z czasem uległ rozprzestrzenieniu na kwestie związane z funkcjonowaniem związków wyznaniowych w ramach państw narodowych i przede wszystkim walce Kościoła z sekularyzacją
Konflikt…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz