Prawicowość i lewicowość partii politycznych-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1029
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Prawicowość i lewicowość partii politycznych-opracowanie - strona 1 Prawicowość i lewicowość partii politycznych-opracowanie - strona 2 Prawicowość i lewicowość partii politycznych-opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

Prawicowość i lewicowość partii politycznych
Tradycyjny podział na lewicę i prawicę utrzymuje swoją żywotność, ale funkcjonuje on jako epitet w ramach retoryki politycznej
Pojęcia przysparzają problemów bowiem z jedenj strony mamy do czynienia z:
„obiektywizacją” problemu (eksperci, analiza dokumentów programowych)
swobodą samookreślania się Samo - wizerunek lewicowy/prawicowy nie pokrywa się z opinią społeczeństwa i ekspertów
Miejsce liberałów na osi lewica-prawica?
Model Steinera jest bardziej reprezentatywny i bardziej aktualny i wszechstronny Korzenie podziału lewica-prawica
Podział wywodzi się z okresu poprzedzającego Rewolucję Francuską, nabrał mocy w trakcie jej trwania
Prawica związana była z monarchia, arystokracją i Kościołem (orientacja konserwatywna)
Lewica (orientacja liberalna) - idea zmian, tradycyjnego ładu społecznego, zniesienie dotychczasowych przywilejów, powiększenie obszaru wolności i szans równości Lewicowość odwoływała się do autorytetu rozumu i nauki
Prawicowość do wiary i tradycji
Podstawą zróżnicowania sił lewicowych i prawicowych były kwestie aksjologiczne i ustrojowe
Powstanie w XIX wieku partii socjaldemokratycznych - główne źródło podziałów stanowią kwestie socjoekonomiczne (etatyzm, interwencjonizm państwowy)
Lewicę reprezentują więc partie wywodzące się z ruchów robotniczych - liberałowie przesuwają się w stronę centrum osi lewica-prawica zmniejsza się poziom ich relewancji
Prawicę reprezentują partie konserwatywne, chadeckie, ultraprawicowe
Lewicowość
Stereotyp doktrynalny lewicy opiera się na:
Afirmacji idei równości społecznej;
Konieczności redukcji dysproporcji społecznych za pośrednictwem redystrybucji dochodu narodowego i szczególnej roli państwa w tym procesie;
Konieczności uspołeczniania życia publicznego
Podkreślaniu znaczenia wiodącej roli sektora publicznego w życiu społecznym
System wartości lewicowych (według samej lewicy)
wiara w postęp, możliwości ludzkiego rozumu, wrażliwość na krzywdę społeczną, tolerancja dla odmiennych (wzbogadzających życie społeczne) poglądów, orientacja na prawa człowieka Lewicowość - zdaniem prawicy
Ateizm, relatywizm moralny, aborcja
Odrzucenie tradycji, równouprawnienie, wyrównywanie szans
Internacjonalizm, odrzucenie patosu patriotyzmu, Europa regionów Kolektywizm Etatyzm, wysokie podatki
Egalitaryzm
Rozbudowana biurokracja, władza manipuluje masami, informacje kontrolowane przez państwo


(…)

…) - kolektywiści (socjaldemokracji), indywidualiści (liberałowie)
Lewica może odwoływać się do internacjonalizmu lub nacjonalizmu
Prawicowość
Stereotyp doktrynalny prawicy opiera się na:
Afirmacji modelu społeczeństwa wspartego o wolność jednostki;
Społeczeństwo wolne od odgórnego i scentralizowanego sterowania
Akceptacja nierówności społecznych, jako rezultatu swobody funkcjonowania wolnego rynku w wymiarze…
… poglądy, ograniczony zasięg działania, przyszłość to przywrócenie przeszłości Prawica ewolucyjna (konserwatyści) racjonalny pragmatyzm w działaniu na szerszym polu + nieustępliwość w pryncypiach, uczestniczy w życiu politycznym, choć nie ufa demokracji i jej instytucjom; bronią wolnego rynku i roli religii w życiu społecznym i politycznym Prawica radykalna (narodowa) łączy ekstremizm działania…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz