Partie polityczne- Wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 539
Wyświetleń: 5208
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Partie polityczne- Wykład - strona 1

Fragment notatki:

Tematem wykładu są partie polityczne. Notatka ma 4 strony, format docx. W treści notatki pojawiają się następujące zagadnienia: geneza partii, partie polityczne, funkcje partii politycznych, Klaus von Beyme, 4 podstawowe typy funkcji partii politycznej, Sigmund Neumann, funkcje partii według Marka Sobolewskiego, klasyfikacja funkcji politycznych według S. Lipseta i S. Rokkana, potencjał koalicyjny, cleavage, prawicowość, lewicowość, zgromadzenie narodowe w 1972 r. w republikańskiej Francji, typologie partii politycznych, nowoczesne partie masowe, podział Mauricea Duvergera, partie wyborcze, partie komitetowe, partie klasowe, front narodowy, partie ideologiczne, partie pragmatyczne, kadrowe, catch all, partie protestu, partie populistyczne.

NAUKA O POLITYCE Wykład -Prof. Roman BackerPARTIE POLITYCZNEPojęcie partii politycznej pochodzi z łaciny - pars, -tis to część jakiejś całości.Partia nie powinna być całością. Partia u Sienkiewicza to była gromada wojskowych ludzi, czyli szlachty dość ubogiej która gromadziła się u arystokraty, magnata i broniła go na sejmikach wyciągając np. szable i poza nimi robiła porządek z nieprzyjacielami.Partia polityczna - organizacja zmierzająca do zdobycia lub utrzymania władzy publicznej. Jeżeli wywiera wpływ, to nie jest już to partia polityczna tylko grupa nacisku władzy publicznej, a więc państwowej lub samorządowej.Unia Europejska ma wiele cech władzy państwowejWładza publiczna w Europie jest rozciągnięta od UE do gmin
Funkcje partii politycznych - tutaj można wyróżnić szereg rozmaitych ujęć funkcji partii politycznychKlaus von Beyme wyróżniał 4 podstawowe typy funkcji partii politycznej1. Określanie celów przez tworzenie programów politycznych2. Artykułowanie i agregowanie interesów społecznych - wyrażanie i porządkowanie interesów społecznych, funkcje reprezentanta3. Mobilizowanie i socjalizowanie obywateli w ramach istniejącego systemu politycznego - przygotowują i przyzwyczajają do funkcjonowania w systemie wyborczym4. Rekrutowanie elity politycznej i tworzenie rządu - obsadzanie stanowisk politycznych w strukturach władzy publicznej
Ta klasyfikacja nie jest jedyna. Oprócz niej można jeszcze wyróżnić klasyczną klasyfikację Sigmunda Neumanna. Wyróżnia on również 4 funkcje partii politycznych:1. Organizowanie chaotycznych żądań społecznych - ich porządkowanie2. Wychowanie ludzi w duchu odpowiedzialności politycznej - trzeba odpowiedzialnie oddawać swój głos3. Spełnianie roli ogniwa łączącego rząd z opinią publiczną4. Selekcja przywódców - niektóre partie mają charakter wodzowski - jeśli wódz przestanie istnieć to partia się rozpada
Funkcje partii według Marka Sobolewskiego (napisał książkę „Partie i systemy partyjne państwa polskiego”). Wyróżnił on 3 funkcje1. Kształtowanie opinii i postaw2. Wyborcza - tworzenie programu politycznego, selekcja kandydatów3. Rządzenia - kierowania przynajmniej niektórymi organami państwowymi i kontrolowanie rządu
Klasyfikacja funkcji politycznych według S. Lipseta i S. Rokkana. Wyróżnili oni 3 podstawowe funkcje partii politycznych1. Ekspresyjne, czyli artykulacyjne2. Instrumentalne, czyli tworzące narzędzia dla realizacji funkcji rządzenia3. Reprezentacyjne Potencjał koalicyjny - mierzy się zdolnością danej partii do zawierania sojuszy. Z im większą liczbą partii można zawrzeć sojusz, tym większy ma się potencjał koalicyjny. Największy potencjał koalicyjny w Polsce ma PSL, najmniejszy - Narodowe Zjednoczenie Polski. Potencjał koalicyjny zależy od: *cleavage - podzia

(…)

… i P. Maira. Oni zaadoptowali model partii zwany: *catch all - partia typu wyborczego, której zadaniem jest gromadzenie wyborców, którzy mogą mieć różnorodne poglądy, a których wspólnym miernikiem ma być poparcie dla kandydata. To taka partia, która może gromadzić przeciwników i zwolenników tego samego rozwiązania. Cechy partii catch all ->personalizacja ->mediatyzacja - poznajemy patie dzięki mediom Pojawiają się nieformalne strategie kooperacyjne między partiami *partia kartelowa - taka, która wchodzi w nieformalne porozumienia z innymi partiami. One mogą być nawet niewypowiedziane tzn. takie porozumienie, które polega na przestrzeganiu niepisanych reguł. Wymieniają się miejscami w rządzie i w opozycji. Dochodzą do środka sceny politycznej i wiedzą, że wymieniając się rolami rządu i opozycji niezbyt…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz