Pozycje ideologiczne partii politycznych-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1547
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Pozycje ideologiczne partii politycznych-opracowanie - strona 1 Pozycje ideologiczne partii politycznych-opracowanie - strona 2

Fragment notatki:

Pozycje ideologiczne partii politycznych Dwuwymiarowy model J. Steinera
Stosuje się dwie osie: oś lewica-prawica (płaszczyzna socjo-ekonomiczna) oś autorytarny-indywidualistyczny (płaszczyzna kulturowo-społeczna)
Określają one znaczenie władzy w społeczeństwie i rolę osobistej autonomii człowieka Permisywizm społeczny (przyzwolenie dla mniejszości różnego rodzaju) versus punitywizm społeczny (reglamentacja przez państwo pewnych wolności sprzecznych z prawem natury)
Dwuwymiarowy model J. Steinera Porównanie partii konserwatywnych i liberalnych
Partie konserwatywne popierają wolną konkurencję rynkową, ale dopuszczają możliwość jej ograniczenia z pobudek konieczności utrzymania istniejącego porządku i racji stanu
Partie konserwatywne w wymiarze kulturowo-społecznym kładą nacisk na punitywizm - reglamentacja przez państwo niektórych wolności sprzecznych z prawem natury
Partie liberalne sprzyjają podejściu permisywnemu - przyzwolenie dla mniejszości różnego rodzaju
Partie konserwatywne zgodnie z duchem autorytarnej myśli politycznej afirmują rolę władzy i państwa w społeczeństwie
Liberałowie postrzegają problemy polityczne przez pryzmat jednostki - jej potrzeb i wolności, Konserwatyści zaś kierują się dobrem i interesem społeczeństwa, państwa i narodu
Konserwatyści nawiązują do autorytarnej myśli politycznej
Główne różnice pomiędzy rodzina konserwatywną i liberalną dostrzegane są w sferze polityki wewnętrznej, zagranicznej, stosunku do roli i miejsca armii, policji w systemie politycznym
Narodowa prawica
Orientacja na silną władzę, jednolicie narodową, łączy się z dezaprobatą dla liberalnego indywidualizmu
W wymiarze socjo-ekonomicznym partie ultra-prawicowe są niejednorodne Partie narodowo-socjalistyczne i neofaszystowskie akcentują rolę państwa w regulacji rynku i redystrybucji dochodu narodowego. Spotyka się partie skrajnie prawicowe łączące hasła odrodzenia wspólnoty narodowej (ksenofobiczne) z hasłami liberalnymi w wymiarze gospodarczym
Problem z uchwyceniem kluczowych cech ideowych stwarzają ugrupowania zaliczane do tzw. nowych ruchów społecznych
Mowa tu o organizacjach pacyfistycznych, feministycznych, ekologicznych
Problem ekologii jest eksploatowany przez inne ugrupowania: lewicowe, agrarne, liberalne
Proponuje się dodać do osi socjo-ekonomicznej i kulturowo społecznej trzeci wymiar: materialny-niematerialny
Materialny kraniec skali oznacza aprobatę dla maksymalizacji produkcji, post-materialny - orientację w kierunku ekologicznego społeczeństwa nowej jakości życia, etosu harmonii ludzi i natury, dowartościowania wspólnot lokalnych i demokracji ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz