Teoria partii politycznych-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1064
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Teoria partii politycznych-opracowanie - strona 1 Teoria partii politycznych-opracowanie - strona 2 Teoria partii politycznych-opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

Teoria partii politycznych
Etymologiczne pochodzenie nazwy partia
Słowo partia wywodzi się do łacińskiego rzeczownika pars - część i czasownika partire - dzielić
Używane na określenie części większej całości W Rzymie termin partia nie był jasno sprecyzowany i służył określaniu różnych zjawisk: 1) zgrupowanie polityków wokół przywódcy w senacie rzymskim (partia Cezara, Sulli); 2) grupa ludzi rządzących państwem; 3) senat (u Slastiusza przeciwstawiany ludowi)
Podobne znaczenie miały terminy amicita (grupa, związek przyjaciół) i fakcja (grupa polityczna skupiona wokół określonego rodu). Pierwszy termin miał być związkiem szlachetnym dobrym, drugi zaś odnosił się do związków nieszlachetnych, niegodziwych, podstępnych
Ewolucja pojęcia partia w Polsce
W dawnej Polsce termin partia używany był w znaczeniu: 1) kręgu zwolenników ważnej osobistości, klienteli jednego z magnatów zależnej od niego i utrzymywanej finansowo; 2) oddział wojskowy operujący niezależnie od głównych sił danej armii (prowadzący walkę podjazdową, partyzancką) - partia Kmicica
Z czasem termin partia zaczął być używany na potrzeby określenia grup rywalizujących ze sobą na obszarze władzy lub wpływu na władzę
Interpretowanie pojęcia partia - dygresja
Partia polityczna może istnieć tylko na tle systemu partyjnego, tj. innych współistniejących partii politycznych w danym państwie. Partia istnieje tylko tam i tylko wtedy gdy jest jedną z kilku partii
Monopartia jest zjawiskiem innego gatunku - to „polityczny zakon”. System jednopartyjny nie jest systemem partyjnym
Kontrargument - partia oznacza część większej całości: ludu, senatu, warstwy rządzącej i jej część stanowi
Problem definiowania pojęcia partia polityczna
Podział definicji partii politycznych w oparciu o złożoność elementów definicyjnych
Unitarne
Podrzędnie złożone
Nadrzędnie złożone
Definicje unitarne akcentują znaczenie jednego elementu, służącego wyodrębnieniu partii z grona innych organizacji
Definicje podrzędnie złożone określają partie polityczną jako organizację o określonej strukturze, dążąca do posiadania wpływu na władzę lub już taki wpływ posiadają
Przykład definicji:
Partia to grupa ludzi skupionych wokół określonego interesu, który stara się popierać i którego znaczenie uogólnia w ideach - N. A. McDonald
Definicje podrzędnie złożone mają inklinacje do zacierania różnicy pomiędzy partią polityczną a grupą nacisku
Definicje nadrzędnie złożone

(…)

… ideologiczna partii politycznej
Partie socjaldemokratyczne
Partie liberalne
Partie agrarne
Partie chrześcijańsko-demokratyczne
Partie konserwatywne
Partie ekologiczne, feministyczne itp. (Nowa Polityka) Partie skrajnej prawicy i lewicy
Teoria i zagadnienia definicyjne systemów partyjnych Pojęcie i typologie systemów partyjnych Determinanty kształtowania się i funkcjonowania systemów partyjnych
Zmienne…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz