Technologia żywności - strona 2

note /search

Trudności organizacyjne w przemyśle owocowo-warzywnym

 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Technologia żywności
Pobrań: 308
Wyświetleń: 1029

TECHNOLOGIA PRZETWÓRSTWA OWOCÓW I WARZYW PRZEMYSŁ OWOCOWO-WARZYWNY ZAJMUJE SIĘ PRZETWARZANIEM OWOCÓW, WARZYW, GRZYBÓW (SĄ TO PODSTAWOWE SUROWCE DLA TEGO PRZEMYSŁU). SUROWCE POMOCNICZE SĄ DOSTARCZANE PRZEZ INNE GAŁĘZIE PRZEMYSŁU NP.:PRZYPRAWY, SÓL, CUKIER, KWASY, SUBSTANCJE ZAGĘSZCZAJĄCE, OPAKOWANI...

Systematyka przemysłu owocowo - warzywnego

 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Technologia żywności
Pobrań: 623
Wyświetleń: 1883

Wykład 1 25.02.2008r. Systematyka przemysłu owocowo - warzywnego Przetwórstwo owoców i warzyw jest działem produkcji żywnościowej związanym z przetwarzaniem owoców i warzyw. Przetwórstwo owocowo - warzywne wyróżnia się: Sezonowość występowania surowca Koniecznością przetworzenia dużych ilości n...

Systematyka przemysłu owocowo-warzywnego

 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Technologia żywności
Pobrań: 378
Wyświetleń: 2079

Wykład nr 1. 25.02.08 Systematyka przemysłu owocowo-warzywnego. Przetw. owoc. i warzyw . jest to dział produkcji żywnościowej związany z przetwarzaniem owocow i warzyw. Charakterystyczne dla tego przetwórstwa: -sezonowość wyst. surowca, -konieczność przetworzenia dużych ilości w krótkim czasie, ...

Przemysł owocowo-warzywny - cele

 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Technologia żywności
Pobrań: 420
Wyświetleń: 1645

przemysł owocowo-warzywny zajmuje się przetwarzaniem: - surowce podstawowe: owoce, warzywa, grzyby - surowce pomocnicze są dostarczane przez inne gałęzie przemysłu np.: przyprawy, sól, cukier, kwasy, substancje zagęszczające, opakowania. trudności organizacyjne w przemyśle owoc-warzywnym : - bardzo...

Ogólna technologia żywności - wykład 2

 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Technologia żywności
Pobrań: 399
Wyświetleń: 2226

OTŻ WYKŁAD 2 03.03.05. Zaopatrzenie w surowce dla przemysłu spożywczego: Zbiór - ręczny lub mechaniczny Skup surowca: służby zaopatrzeniowe, kontraktacja poprzez punkty skupu lub bezpośrednio określanie ilości surowca (metody wagowe i objętościowe, poziom przepływ). Transport do punktów skupu...

Ogólna technologia żywności - wykład 3

 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Technologia żywności
Pobrań: 455
Wyświetleń: 3038

OTŻ Wykład 3 10.03.05 Rozdzielenie materiałów niejednorodnych. - w środowisku ciekłym (zawiesiny, emulsje) - w środowisku stałym (produkty przemiału) - w środowisku półstałym (sok z miazgi) - oddzielenie fazy gazowej (desulfitacja, gaszenie piany, pakowanie próżniowe) Rozdzielenie w środowi...

Operacje cieplne

 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Technologia żywności
Pobrań: 287
Wyświetleń: 1904

OTŻ W4 17.03.05 Operacje cieplne Dostarczanie lub odbieranie energii na sposób ciepła. Efekt - zmiana temperatury lub przemiana fazowa (ciepło utajone) ΔS 0 - ruch ciepła od ciała cieplejszego do zimniejszego. Rozpiętość temperatury w...

Ogólna technologia żywności - smażenie

 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Technologia żywności
Pobrań: 238
Wyświetleń: 1813

OTŻ wykład 5 31.03.05 Smażenie: - silne ogrzewanie(T100 st.C do 200 st.C)odpowiednio przygotowanego półproduktu(mięso,ryby,ziemniaki,owoce,warzywa)pod zwykłym ciśnieniem w ciekłym ośrodku(tłuszcz,syropy:skrobiowy lub sacharozowy) - dalekie zmiany w produkcie(NEB,dekstrynizacja skrobi,odwodnien...

Elektronowa struktura atomu

 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Technologia żywności
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1169

2. Elektronowa struktura atomu Według hipotezy de Broglie`a (1924), elektron można rozpatrywać zarówno jako cząstkę materii, ale również jako falę powstającą w wyniku poruszania się tej cząstki. Z ruchem elektronu w obrębie atomu związana jest fala o długości λ zależnej od jego pędu mυ: przy czym ...

Wiązania chemiczne - rodzaje

 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Technologia żywności
Pobrań: 308
Wyświetleń: 1869

5. Wiązania chemiczne Tylko nieliczne pierwiastki występują w przyrodzie w stanie atomowym; większość łączy się z innymi atomami tworząc cząsteczki. Mogą to być: ♦ cząsteczki pierwiastków - zbudowane z tych samych pierwia stków , ♦ cząsteczki związków chemicznych - tworzone przez atomy różnych pie...