Technologia żywności - strona 3

Substancje posiadające wiązania kowalencyjne

 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Technologia żywności
Pobrań: 7
Wyświetleń: 714

6. Zależność właściwości substancji od rodzaju wiązania chemicznego Substancje posiadające wiązania kowalencyjne: W stałym stanie skupienia tworzą kryształy cząsteczkowe , jak np. S 8 , lub kowalencyjne , np. diament, Si, Ge. Kryształy cząsteczkowe zawierają w węzłach sieci krystalicznej cząsteczk...

Adsorpcja jonowymienna - definicja

 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Technologia żywności
Pobrań: 119
Wyświetleń: 2751

Adsorpcja jonowymienna W tym przypadku powierzchnia fazy stałej może adsorbować z roztworu kationy lub aniony z jednoczesnym oddaniem do roztworu równoważnej liczby swoich kationów lub anionów. Taki adsorbent nazywa się wymieniaczem jonowym lu...

Pierwiastki biogenne - biopierwiastki

 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Technologia żywności
Pobrań: 84
Wyświetleń: 2275

Pierwiastki biogenne - biopierwiastki Wszystkie pierwiastki układu okresowego biorą udział w procesach zachodzących w przyrodzie, ale tylko niektóre z nich są konieczne do życia organizmów żywych, inne są przez organizmy jedynie tolerowane, a niektóre działają toksycznie. makroelementy: C, O, H, N...

Elektrochemia - definicja i opracowanie

 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Technologia żywności
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1141

ELEKTROCHEMIA Jeżeli w roztworze elektrolitu zanurzy się płytkę metalową, to na granicy faz metal/roztwór wytwarza się charakterystyczna różnica potencjału elektrycznego. Zjawisko to spowodowane jest przechodzeniem jonów metalu z fazy metalicznej do roztworu oraz procesem odwrotnym - przyjmowaniem ...

Wprowadzenie - podstawowe pojęcia, prawa chemiczne, jednostki

 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Technologia żywności
Pobrań: 63
Wyświetleń: 672

Wprowadzenie - podstawowe pojęcia, prawa chemiczne, jednostki Chemia jest nauką o strukturze materii, jej właściwościach i niektórych przemianach; pozwala zrozumieć dlaczego substancje wykazują określone właściwości, umożliwia rozpoznanie mechanizmu przemian jednych substancji w drugie, ich ilośc...

Kinetyka chemiczna i kataliza - Szybkość rzeczywista reakcji

 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Technologia żywności
Pobrań: 49
Wyświetleń: 609

Notatka zawiera między innymi takie zagadnienia jak: szybkość reakcji chemicznej, reakcje chemiczne różnych rzędów, stała szybkości, reakcje drugiego rzędu, reakcje trzeciego rzędu. (…) … kinetyczne dla takich reakcji ma postać: k...

Azot - otrzymywanie, zastosowanie, definicja

 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Technologia żywności
Pobrań: 0
Wyświetleń: 840

A bakterie denitryfikacyjne denitryfikacja nitryfikacja bakterie utleniające transport do wód Obieg azotu w przyrodzie Azot Jeden z dziesięciu pierwiastków najbardziej rozpowszechnionych we Wszechświecie; W przyrodzie znajduje się 99,63% izotopu azotu 14 N i śladowe ilości izotopu 15 N . Około ...

Równowagi fazowe w roztworach

 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Technologia żywności
Pobrań: 98
Wyświetleń: 917

RÓWNOWAGI FAZOWE ROZTWORY Fazą nazywa się jednolitą część danego układu oddzieloną od pozostałych jego części określoną granicą Granica faz jest warstwą o grubości kilku a nawet kilkudziesięciu cząsteczek. Warstwa powierzchniowa na granicy faz wykazuje odmienne właściwości od wnętrza fazy. Faza moż...

Stan równowagi chemicznej

 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Technologia żywności
Pobrań: 14
Wyświetleń: 630

STAN RÓWNOWAGI CHEMICZNEJ Równowaga reakcji chemicznej ustala się, gdy reakcja z taką samą szybkością przebiega w jedną i drugą stronę, a więc stężenia reagentów nie zmieniają się w czasie. Stan równowagi reakcji chemicznej oznacza, że w każdej chwili z substratów tworzy się tyle samo produktów il...