Azot - otrzymywanie, zastosowanie, definicja

Nasza ocena:

3
Pobrań: 7
Wyświetleń: 861
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Azot - otrzymywanie, zastosowanie, definicja - strona 1 Azot - otrzymywanie, zastosowanie, definicja - strona 2 Azot - otrzymywanie, zastosowanie, definicja - strona 3

Fragment notatki:

A bakterie denitryfikacyjne
denitryfikacja
nitryfikacja bakterie utleniające transport do wód
Obieg azotu w przyrodzie Azot
Jeden z dziesięciu pierwiastków najbardziej rozpowszechnionych we Wszechświecie; W przyrodzie znajduje się 99,63% izotopu azotu 14 N i śladowe ilości izotopu 15 N . Około 90% azotu obecnego na kuli ziemskiej znajduje się w atmosferze (78% objętościowych powietrza), a cała reszta przypada na występujące w przyrodzie azotany i związki organiczne; Jest gazem bezbarwnym, słabo rozpuszcza się w wodzie (dlatego powietrze rozpuszczone w wodzie jest bogatsze w tlen); Występuje w postaci azotanów, zwanych saletrami , głównie w Chile (saletra sodowa), Indiach (saletra potasowa) i w Norwegii (saletra wapniowa); Czysty otrzymuje się przez destylację frakcjonowaną skroplonego powietrza, jego temperatura wrzenia (-196 ° C) jest niższa od temperatury wrzenia tlenu (-183 ° C); w laboratorium - przez ogrzewanie chlorku amonu NH 4 Cl (salmiaku) z azotanem(III) sodu: NH 4 Cl + NaNO 3 NaCl + N 2 ↑ + 2 H 2 O
Symbol Liczba atomowa Masa atomowa [u] Gęstość [g/cm 3 ] Temp. topnienia [ ° C] Temp. wrzenia [ ° C] Elektroujemność Wartościowość Konfiguracja elektronowa N 7 14,0067 1,2506 -209,86 -195,8 3,0 I, II, III, IV, V [He ]2s 2 2p 3 - Azot atmosferyczny jest w znacznym stopniu bierny chemicznie; w łuku elektrycznym, a w przyrodzie - w czasie wyładowań atmosferycznych, reaguje z tlenem dając tlenki azotu; Niektóre rośliny (motylkowe) asymilują nieznaczne ilości azotu z powietrza; Azot występuje w organizmach żywych, głównie jako składnik białek, enzymów i kwasów nukleinowych. Zastosowanie: Do produkcji:
amoniaku: N 2 + 3 H 2 ↔ 2 NH 3 związków amonowych i azotanów;


(…)

…, piaskowce);
skały osadowe granit
Zeolity - glinokrzemiany
sieć krzemianów kryształ górski (kwarc bezbarwny) struktura zeolitów
kwarc zabarwiony
ametyst kwarc różowy
granaty - krzemiany Mg, Al, Ca, Fe, Mn oliwiny - krzemiany Fe i Mg
skalenie:
labrador ortoklaz Odwodnione żele kwasu krzemowego H2SiO3 : agat jaspis chalcedon
Krzemionka wchodzi w skład skał zwanych krzemieniami. Ze względu na swoją twardość, krzemienie były w czasach prehistorycznych używane przez ludzi do wyrobu narzędzi i broni.
Wszystkie rośliny żywe (nie suszone) zawierają rozpuszczalne i przyswajalne przez organizm człowieka związki krzemu. W największych ilościach występują one w skrzypach, poziewniku, rdeście ptasim, pokrzywie, podbiale, perzu, poziomce i konopiach. Drugim ważnym dla człowieka źródłem przyswajalnych związków krzemu jest mleko i przetwory mleczne.
skrzypy paprocie rdest ptasi podbiał
pokrzywa
Związki krzemu:
krzemionka SiO2 - podstawowy składnik piasku, stopiona (powyżej 1978K) zastyga w bezpostaciową masę znana jako szkło kwarcowe. szkło kwarcowe jest odporne na działanie wielu związków chemicznych (z wyjątkiem HF i alkaliów), na wahania temperatury, jest kruche, ale przepuszcza promieniowanie UV; obniżenie…
… się z jednego atomu fosforu, który poprzez tlen jest związany z atomami wodoru lub metali: Krzem
znajduje się w trzecim okresie 14-tej grupy układu okresowego pierwiastków (grupa węglowców);
drugi, po tlenie, najbardziej rozpowszechniony pierwiastek w skorupie ziemskiej (ok. 27%); jest też jednym z pierwiastków najczęściej występujących we Wszechświecie (zajmuje w tej kategorii 7 miejsce);
zaliczany…
…- brylanty
diamenty syntetyczne
Węgle kopalne nie są postacią czystego pierwiastka, lecz stanowią mieszaninę różnych organicznych związków węgla. Są to skały osadowe powstałe w procesie uwęglania szczątków roślinnych.
Złoża węgli kopalnych powstały w odległych okresach geologicznych, głównie w karbonie (360 - 325 milionów lat temu). W ciągu tych 35 milionów lat, w sprzyjającym wilgotnym i gorącym klimacie…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz