Kinetyka chemiczna i kataliza - Szybkość rzeczywista reakcji

Nasza ocena:

3
Pobrań: 49
Wyświetleń: 609
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Kinetyka chemiczna i kataliza - Szybkość rzeczywista reakcji - strona 1 Kinetyka chemiczna i kataliza - Szybkość rzeczywista reakcji - strona 2 Kinetyka chemiczna i kataliza - Szybkość rzeczywista reakcji - strona 3

Fragment notatki:

Notatka zawiera między innymi takie zagadnienia jak: szybkość reakcji chemicznej, reakcje chemiczne różnych rzędów, stała szybkości, reakcje drugiego rzędu, reakcje trzeciego rzędu.

(…)

… kinetyczne dla takich reakcji ma postać:
k1 - stała szybkości reakcji pierwszego rzędu cA - stężenie molowe substratu A
Stała szybkości tych reakcji wyraża się wzorem:
C0A­ - stężenie początkowe substratu A
C­A - stężenie substratu A po czasie t
Po przekształceniu: Jeżeli reakcja przebiega przez wiele etapów, to o jej szybkości decyduje (tzn. ją limituje) etap najwolniejszy.
Ważną wielkością…
… reakcji. Energia aktywacji.
Wg empirycznej reguły van't Hoffa wzrost temperatury o 10°C zwiększa szybkość reakcji 2 do 4 razy (prawdziwe dla temperatur bliskich temperatury pokojowej).
Dokładniejsza zależność podana przez Arrheniusa:
R - stała gazowa T1, T2 - temperatura reakcji k - stała szybkości reakcji
Ea - wielkość charakterystyczna dla danej reakcji zwana energią aktywacji.
Im energia aktywacji większa tym stała szybkości k w danej temperaturze jest mniejsza, a więc i szybkość reakcji będzie mniejsza.
Energia aktywacji jest energią, jaką muszą pobrać reagujące cząsteczki, aby zderzenia między nimi były efektywne, tzn. doprowadzały do produktów reakcji (energię tę odnosi się do 1 mola substancji).
Teoria kompleksu aktywnego
(inaczej zwana teorią stanów przejściowych)
Wg tej teorii zakłada…
…, a także w procesie „dopalania” spalin samochodowych do CO2 i wody w nowoczesnych silnikach spalinowych.
Szybkość reakcji katalitycznej w układzie niejednorodnym jest proporcjonalna do stopnia pokrycia powierzchni katalizatora Θ:
υ = k ⋅Θ
Jeżeli: b ⋅ c
Θ = ---------- gdzie: k - stała szybkości reakcji
1 + bc b - stała charakterystyczna dla danego układu c - stężenie molowe adsorbatu
to dla dużego stopnia pokrycia…

Kinetyka chemiczna i kataliza
Spełnienie warunku termodynamicznego samorzutności reakcji (ΔG0 < 0) wcale nie oznacza, że dana reakcja zachodzi z szybkością mierzalną. Wiele reakcji, choć termodynamicznie możliwych przebiega w temperaturze pokojowej tak powoli, iż praktycznie nie można stwierdzić ich zachodzenia, a inne reakcje przebiegają gwałtownie.
Pojęcie szybkości zachodzenia reakcji wiąże…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz