Kinetyka chemiczna i kataliza - Reakcje chemiczne różnych rzędów

Nasza ocena:

3
Pobrań: 91
Wyświetleń: 455
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Kinetyka chemiczna i kataliza - Reakcje chemiczne różnych rzędów - strona 1 Kinetyka chemiczna i kataliza - Reakcje chemiczne różnych rzędów - strona 2 Kinetyka chemiczna i kataliza - Reakcje chemiczne różnych rzędów - strona 3

Fragment notatki:

Kinetyka chemiczna i kataliza Spełnienie warunku termodynamicznego samorzutności reakcji ( ΔG 0

(…)

… - stała szybkości reakcji
Ea - wielkość charakterystyczna dla danej reakcji zwana energią aktywacji.
Im energia aktywacji większa tym stała szybkości k w danej temperaturze jest mniejsza, a więc i szybkość reakcji będzie mniejsza.
Energia aktywacji jest energią, jaką muszą pobrać reagujące cząsteczki, aby zderzenia między nimi były efektywne, tzn. doprowadzały do produktów reakcji (energię tę odnosi…
… cząsteczek bierze w nim udział.
REAKCJE CHEMICZNE RÓŻNYCH RZĘDÓW:
Reakcje pierwszego rzędu:
Równanie kinetyczne dla takich reakcji ma postać:
υ = k1 ⋅ cA
k1 - stała szybkości reakcji pierwszego rzędu cA - stężenie molowe substratu A
Stała szybkości tych reakcji wyraża się wzorem:
2,303 C0A
k1 = ------------ log ---------
t CA
C0A­ - stężenie początkowe substratu A
C­A - stężenie substratu A po czasie t…
…” katalizatora.
Szybkość reakcji katalitycznej w układzie niejednorodnym jest proporcjonalna do stopnia pokrycia powierzchni katalizatora Θ:
υ = k ⋅Θ
Jeżeli: b ⋅ c
Θ = ---------- gdzie: k - stała szybkości reakcji
1 + bc b - stała charakterystyczna dla danego układu c - stężenie molowe adsorbatu
to dla dużego stopnia pokrycia powierzchni b⋅c >> 1
reakcja jest rzędu zerowego υ = k = const
dla małego stopnia…
… reagują wolniej.
Jeżeli reakcję przedstawimy równaniem:
a A + b B ↔ c C + d D to zależność szybkości reakcji od stężenia będzie miała postać:
υ = k ⋅ cAα ⋅ cBβ ⋅ cCγ ......
Wykładniki potęgowe α, β, γ ... noszą nazwę rzędów reakcji względem reagentów A, B, ... , ich suma to jest rząd danej reakcji.
Współczynnik proporcjonalności k zależy od temperatury i nazywa się stałą szybkości reakcji.
W celu…
… się do 1 mola substancji).
Teoria kompleksu aktywnego
(inaczej zwana teorią stanów przejściowych)
Wg tej teorii zakłada się, że cząsteczki reagujące ze sobą tworzą w trakcie reakcji aktywny kompleks, który może ulec rozpadowi wytwarzając produkty lub odtwarzając substraty:
A B A - B * A B
+ + C D C - D C D substraty kompleks aktywny produkty
Kompleks aktywny ma dużą energię i jest w stanie równowagi…
… w przemyśle chemicznym w reakcjach syntezy wielu związków nieorganicznych i organicznych, a także w procesie „dopalania” spalin samochodowych do CO2 i wody w nowoczesnych silnikach spalinowych.
W katalizie heterogenicznej (w tym kontaktowej) szczególne znaczenie ma budowa warstwy powierzchniowej katalizatora, gdyż na niej zachodzi adsorpcja substratu i desorpcja produktu. Istotny wpływ wywiera obecność…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz