Substancje posiadające wiązania kowalencyjne

Nasza ocena:

3
Pobrań: 147
Wyświetleń: 847
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Substancje posiadające wiązania kowalencyjne - strona 1 Substancje posiadające wiązania kowalencyjne - strona 2 Substancje posiadające wiązania kowalencyjne - strona 3

Fragment notatki:

6. Zależność właściwości substancji od rodzaju wiązania chemicznego Substancje posiadające wiązania kowalencyjne: W stałym stanie skupienia tworzą kryształy cząsteczkowe , jak np. S 8 , lub kowalencyjne , np. diament, Si, Ge.
Kryształy cząsteczkowe zawierają w węzłach sieci krystalicznej cząsteczki związków, natomiast kryształy kowalencyjne, tworzą wielki twór elementów połączonych wiązaniami kowalencyjnymi. Taka budowa powoduje, że substancje te na ogół:
nie przewodzą prądu elektrycznego (wyjątkiem jest grafit), nie dysocjują na jony,
słabo rozpuszczają się w rozpuszczalnikach polarnych, jak woda czy alkohole, natomiast dobrze - w rozpuszczalnikach niepolarnych, jak benzen czy benzyna. Substancje o wiązaniach kowalencyjnych reagują powoli, gdyż te silne wiązania nie ulegają łatwo rozerwaniu. Kryształy cząsteczkowe charakteryzuje niska temperatura topnienia . Przeciwnie do nich - kryształy kowalencyjne topią się w bardzo wysokich temperaturach. Wiązanie kowalencyjne w tlenkach wpływa na ich kwasowy lub obojętny charakter ; im większy jest udział wiązania kowalencyjnego - tym bardziej kwasowy charakter ma dany tlenek. Substancje posiadające wiązania jonowe: Do nich należą sole, np. NaCl, K 2 SO 4 . W stanie stałym tworzą sieci jonowe , w których nie ma cząsteczek ani atomów, tylko ułożone naprzemiennie jony dodatnie i ujemne. Np. w sieci krystalicznej chlorku sodu każdy jon Na + jest otoczony sześcioma jonami Cl - , z których każdy sąsiaduje z sześcioma kationami sodu, przy czym zachowany jest stosunek ilości jonów dodatnich do ujemnych, taki jak we wzorze cząsteczkowym soli.
Związki jonowe są substancjami krystalicznymi, twardymi, o wysokich temperaturach topnienia, co jest związane z koniecznością dostarczenia znacznych ilości energii do zniszczenia ich sieci krystalicznej. Dobrze rozpuszczają się w wodzie. Kryształy jonowe nie przewodzą prądu elektrycznego, ale stopione i rozpuszczone w wodzie sole są dobrymi przewodnikami elektryczności . Dzieje się tak, gdyż w roztworze i w postaci stopionej związki te łatwo dysocjują na jony, które są nośnikami elektronów. Reakcje między jonami w wodnych roztworach substancji jonowych zachodzą bardzo szybko. Im większy jest udział charakteru jonowego w wiązaniu w tlenku czy wodorotlenku, tym bardziej zasadowy jest ten związek.

(…)

… związki te łatwo dysocjują na jony, które są nośnikami elektronów. Reakcje między jonami w wodnych roztworach substancji jonowych zachodzą bardzo szybko. Im większy jest udział charakteru jonowego w wiązaniu w tlenku czy wodorotlenku, tym bardziej zasadowy jest ten związek.
Substancje posiadające wiązanie metaliczne:
Właściwości metali oraz ich stopów wynikają z istnienia chmury zdelokalizowanych elektronów poruszających się pomiędzy dodatnio naładowanymi węzłami sieci krystalicznej metalu.
Metale charakteryzują się połyskiem i bardzo dobrym przewodnictwem elektrycznym i termicznym;
- są kowalne, ciągliwe, można je obrabiać mechanicznie;
- przeważnie nie rozpuszczają się w wodzie, chociaż niektóre, jak np. sód reagują z nią gwałtownie. W reakcje chemicznie wchodzą z różną aktywnością. Z wyjątkiem…
… atomowe swobodne elektrony
Wiązanie metaliczne
Rodzaj wiązania chemicznego występującego w cząsteczkach związków chemicznych ma decydujący wpływ na ich właściwości fizyczne i reaktywność chemiczną.

…. NaCl
MgO
K2SO4
metale i stopy metali
wiązanie utworzone przez kationy metali i zdelokalizo-wane elektrony,
tzw. gaz elektronowy
oddziaływanie między atomami wodoru a cząsteczkami, w których występuje atom o dużej elektroujemności z wolną parą elektronową
Słabe oddziaływania między cząsteczkami niepolarnymi
Elektro-
ujemność
duża
duża
duża
duża
mała
Różnica elektro-
ujemności
zero
mała
mała
duża
zręby…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz