wiązania jonowe i kowalencyjne

Nasza ocena:

5
Pobrań: 14
Wyświetleń: 770
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
wiązania jonowe i kowalencyjne - strona 1 wiązania jonowe i kowalencyjne - strona 2 wiązania jonowe i kowalencyjne - strona 3

Fragment notatki:


42. Omów wiązanie jonowe i kowalencyjne.    Wiązanie jonowe:  Kryształy jonowe są utworzone z dodatnich i ujemnych jonów. Jony są tak rozmieszczone, ze  coulombowskie siły przyciągania pomiędzy jonami o przeciwnych znakach są większe od sił  odpychania między jonami tych samych znaków. Zasadniczy wkład do energii wiązania  kryształów jonowych daje oddziaływanie elektrostatyczne zwane energią Madelunga.  i ij i j U U      gdzie Ui – całkowita energia i-tego jonu, Uij – energia oddziaływania między i-tym i j-tym  jonem. Energia całkowita tego oddziaływania wynosi:  2 rij ij q ij r U e        Ostatni człon jest właśnie energią Madelunga. Pierwszy człon równania stanowi potencjał  odpychający – wypełnione powłoki elektronowe zachowują sztywność i przeciwdziałają  nakładaniu się rozkładów elektronowych sąsiednich jonów. λ i ρ są współczynnikami  empirycznymi. Wyznacza się je znając wartości stałej sieciowej i współczynnika ściśliwości.    Wiązanie kowalencyjne  Występuje między atomami a nie jonami jak w przypadku wiązania jonowego. Siła wiązania  jest porównywalna jednak z siłą wiązania jonowego. Wiązanie jest izotropowe i tworzone  przez dwa elektrony, po jednym z każdego z sąsiadujących atomów. Następuje wymiana  elektronów o spinach przeciwnych.      Wiązanie metaliczne  Kryształ o wiązaniu metalicznym można przedstawić jako zbiór jonów dodatnich  zanurzonych w morzu elektronów. W przypadku metali przejściowych mogą występować  dodatkowe siły wiązania wynikające z oddziaływań między wewnętrznymi powłokami  elektronowymi.    ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz