Stan równowagi chemicznej

Nasza ocena:

3
Pobrań: 14
Wyświetleń: 630
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Stan równowagi chemicznej - strona 1

Fragment notatki:

STAN RÓWNOWAGI CHEMICZNEJ Równowaga reakcji chemicznej ustala się, gdy reakcja z taką samą szybkością przebiega w jedną i drugą stronę, a więc stężenia reagentów nie zmieniają się w czasie.
Stan równowagi reakcji chemicznej oznacza, że w każdej chwili z substratów tworzy się tyle samo produktów ile z produktów tworzy się substratów. W stanie równowagi chemicznej iloczyn stężeń produktów reakcji podniesionych do odpowiednich potęg podzielony przez iloczyn stężeń substratów reakcji, także podniesionych do odpowiednich potęg, ma wartość stałą w stałej temperaturze.
Dla reakcji: a A + b B ↔ c C + d D stała równowagi reakcji wyraża się wzorem: [ C ] c [ D ] d C C c C D d K C = ----------------------- = ---------------- [ A ] a [ B ] b C A a C B b Dla reakcji w układach gazowych w miejsce stężeń stosuje się ciśnienia cząstkowe reagentów: n i p i = ------ RT → p i = c i RT
V ciśnieniowa stała równowagi chemicznej p C c p D d K p = -------------- p A a p B b p 2 Δ G = RT ln ----- dla n =1 p 1 c 2 Δ G = RT ln ----- Δ G = RT ln c 2 - RT ln c 1 c 1 dla c 1 = 1 mol/dm 3 Δ G = RT ln c 2 Jeżeli dla c 1 = 1 mol/dm 3 G = G o to entalpia swobodna układu dla dowolnego innego stężenia c : G = G o + RT ln c a dla poszczególnego reagenta i-tego w układzie:
iG i = iG o + RT ln c

(…)

… podniesionych do odpowiednich potęg podzielony przez iloczyn stężeń substratów reakcji, także podniesionych do odpowiednich potęg, ma wartość stałą w stałej temperaturze.
Dla reakcji: a A + b B ↔ c C + d D
stała równowagi reakcji wyraża się wzorem: [ C ]c [ D ]d CCc CDd
KC = ----------------------- = ----------------
[ A ]a [ B ]b CAa CBb
Dla reakcji w układach gazowych w miejsce stężeń stosuje się ciśnienia cząstkowe reagentów: ni pi = ------ RT → pi = ciRT
V ciśnieniowa stała równowagi chemicznej
pCc pDd
Kp = -------------- pAa pBb
p2 Δ G = RT ln ----- dla n =1 p1
c2 Δ G = RT ln ----- Δ G = RT ln c2 - RT ln c1
c1
dla c1 = 1 mol/dm3 Δ G = RT ln c2
Jeżeli dla c1 = 1 mol/dm3 G = Go to entalpia swobodna układu dla dowolnego innego stężenia c : G = Go + RT ln c
a dla poszczególnego reagenta i-tego w układzie:
iGi…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz