Entalpia swobodna

note /search

Potencjał termodynamiczny

  • Politechnika Warszawska
  • Modelowanie i projektowanie procesów technologicznych
Pobrań: 77
Wyświetleń: 819

energetycznych: Energii wewnetrznej . entalpii energii swobodnej (tzw. funkcji Hernholtzai entalpii swobodnej...

Pytania egzaminacyjne - Gaz doskonały

  • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
  • Chemia fizyczna i analiza instrumentalna
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1330

) cząstkowa objętość molowa i cząstkowa molowa entalpia swobodna (czyli potencjał chemiczny) 5. cykl Carnota...