Pytania egzaminacyjne - Gaz doskonały

Nasza ocena:

3
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1330
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Pytania egzaminacyjne - Gaz doskonały - strona 1

Fragment notatki:

 1) 1.Podać i uzasadnić przebieg izotermy a)gazu doskonałego b)gazu rzeczywistego c)izotermy van der Waalsa poniżej temperatury krytycznej 2.Potencjał Lennarda-Jonesa, jak zmienia się energia (.luka w pamięci..), podać wszystkie parametry, które go określają i (...). Opisać oddziaływania międzycząsteczkowe specyficzne. 3.Funkcja optymalizująca. 4.Kiedy reakcja osiągnie stan równowagi i jak się on zmieni pod wpływem zmian ciśnienia, temperatury, stężenia.
5.Kompleks aktywny (teoria, stała szybkości)  
2)       1.na podstawie równania kinetyczno-molekularnego gazu wyznaczyć zależność szybkości cząsteczek od temp.i masy molowej. rodzaje prędkości cząsteczek (+wykresy) 2. rozkład węglanu wapnia kiedy równanie będzie. stanie równowagi i jak zmieni się stan równowagi w zależności od temp, stężenia, ciśnienia 3. na podstawie teorii zderzeń aktywnych wyprowadzić wzór na stała szybkości i szybkość cząsteczek 4. co to jest (i wzory) cząstkowa objętość molowa i cząstkowa molowa entalpia swobodna (czyli potencjał chemiczny) 5. cykl Carnota, wyprowadzić wzór na prawo bieżny cykl, zastosowanie i znaczenie  
3)       1. Z praw gazowych udowodnić istnienie zera bezwzględnego. 2. Kwantowanie energii, degeneracja poziomów, rozkład Boltzmanna (matematycznie i graficznie) i chyba chodziło to to jak wygląda obsadzenie stanów w różnych temperaturach (trzeba było przeprowadzić jakąś dyskusję, nie pamiętam dokładnie). 3. Równanie kinetyczne - wyprowadzić, opisać jego parametry i podać znaczenie. 4. Praca, praca objętościowa dla procesów odwracalnych i nieodwracalnych. 5. Funkcje optymalizujące, po co są? Podać funkcję w warunkach izotermiczno-izobarycznych, wyprowadzić jej sens fizyczny. 4)       1. Podaj termodynamiczną i statystyczną definicję entropii i scharakteryzuj wszystkie wielkości, od których ona zależy. Jak zmienia się entropia w procesach odwracalnych, a jak w nieodwracalnych? 2. Cząstkowa molowa objętość i cząstkowa molowa entalpia swobodna - potencjał chemiczny. 3. przedstawić tą pracę na diagramie indykatorowym 4. Podać i uzasadnić przebieg izotermy a)gazu doskonałego b)gazu rzeczywistego c)izotermy van der Waalsa poniżej temperatury krytycznej
... zobacz całą notatkę



Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz