Wyznaczanie krytycznego stężenia micelizacji surfaktantu - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 1022
Wyświetleń: 3787
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wyznaczanie krytycznego stężenia micelizacji surfaktantu - omówienie - strona 1 Wyznaczanie krytycznego stężenia micelizacji surfaktantu - omówienie - strona 2 Wyznaczanie krytycznego stężenia micelizacji surfaktantu - omówienie - strona 3

Fragment notatki:

Warszawa, 26.04. 2009r
Sprawozdanie z Laboratorium Chemii Fizycznej
Wyznaczanie krytycznego stężenia micelizacji surfaktantu
Skład zespołu:
Ocena z przygotowania:
Ocena ze sprawozdania:
1. Magdalena Parzych
2. Rafał Buga
Prowadzący ćwiczenie:
mgr inż. M. Zawadzki
Podpis prowadzącego:
Celem pomiarów było wyznaczenie krytycznego stężenia micelizacji bromku (heksadecylo)trimetyloamoniowego (HTMAB) metodą konduktometryczną.
1. Wstęp teoretyczny
Cząsteczki surfaktantu (substancja powierzchniowo czynna) łączą się w agregaty, czyli tzw. micele. Ten samorzutny proces nosi nazwę micelizacji. Najczęściej spotykane są micele sferyczne, elipsoidalne i cylindryczne, liposomy oraz układy dwuwarstwowe tzw. lamelle. Części hydrofobowe grupują się wewnątrz agregatu, a hydrofilowe są skierowane w stronę rozpuszczalnika polarnego. Występują również micele odwrócone, w których część hydrofilowa znajduje się w środku klatratu. Kształty miceli są determinowane przez rodzaj i stężenie surfaktantu, oraz temperaturę.
Zjawisko tworzenia miceli zachodzi wyłącznie w roztworach, których stężenie osiąga wartość krytycznego stężenia micelizacji (KCM). Przy takim stężeniu w roztworze występują zarówno monomeryczne cząsteczki surfaktantu jak i utworzone agregaty. Przy dodawaniu kolejnych porcji surfaktantu stężenie monomerycznych cząsteczek nie ulega zmianie, wzrasta natomiast zawartość formy zmicelizowanej. Niektóre parametry będące funkcją stężenia surfaktantu zmieniają się w sposób nieciągły w punkcie równym KSM, np. przewodność. Ilustrują to następujące wzory:
κ = κ(H2O) + l1 * cs (poniżej KSM)
κ = κ0 + l2* cs(powyżej KSM)
κ - przewodność
li - współczynnik proporcjonalności
cs - stężenie surfaktantu
Standardowa entalpia swobodna tworzenia miceli ΔGM jest parametrem termodynamicznym charakteryzującym dany surfaktant i jest powiązana z wartością KSM. W przypadku surfaktantów jonowych równania przyjmuje postać:
ΔGM= RT (1+ β) ln(KSM)
Wykres 1.1 Zależność parametru od stężenia surfaktantu.
2. Aparatura i odczynniki Aparatura:
Termostat UH - 16
Termostatowane naczynie pomiarowe.
Konduktometr S30 SevenEasy.
Pipeta miarowa o pojemności 50 cm3.
Mieszadło magnetyczne.
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz