micelizacja - omówienie - stężenie micelizacji surfaktantu

Nasza ocena:

3
Pobrań: 175
Wyświetleń: 1505
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
micelizacja - omówienie - stężenie micelizacji surfaktantu - strona 1 micelizacja - omówienie - stężenie micelizacji surfaktantu - strona 2 micelizacja - omówienie - stężenie micelizacji surfaktantu - strona 3

Fragment notatki:

Sprawozdanie
„Wyznaczanie krytycznego stężenia micelizacji surfaktantu”
Prowadzący:
prof. dr hab. A. Sporzyński
Skład zespołu:
Punkty z przygotowania:
Punkty ze sprawozdania:
Jędrzej Korczak (j.korczak@wp.pl)
Monika Prządka (misiaczekt@tlen.pl)
Piotr Olędzki (piotroledzki89@gmail.com)
I. Cel pomiarów:
Celem pomiarów było wyznaczenie krytycznego stężenia micelizacji bromku (heksadecylo)trimetyloamoniowego (HTMAB) metodą konduktometryczną.
II. Aparatura i odczynniki:
Aparatura:
Termostat UH - 16
Termostatowane naczynie pomiarowe.
Konduktometr S30 SevenEasy.
Pipeta miarowa o pojemności 50 cm3.
Mieszadło magnetyczne.
Biureta.
Odczynniki
0,01 M roztwór bromku (heksadecylo)trimetyloamoniowego C16H33(CH3)3NBr (HTMAB)
2. woda destylowana
III. Czynności:
Metoda konduktometryczna wyznaczenia KSM opiera się na występowaniu różnicy między zależnościami przewodności od stężenia surfaktantu w roztworze poniżej i powyżej KSM.
Doświadczenie przeprowadzono w termostatowanym naczyniu w temperaturze 30,0 °C, początkowa objętość wody destylowanej wynosiła 50 cm3.
W celu ustalenia KSM przeprowadzona została następująca procedura:
1. Ustalono przewodność czystej wody.
2. Dodano porcje 1 cm3 0,01M roztworu HTMAB 3. Po ustaleniu stałej wartości przewodności zanotowano wskazanie konduktometru.
4. Powtarzano czynności opisane w p. 2 i 3. Zakończono pomiary po dodaniu 20 cm3 roztworu.
.IV. Opracowanie wyników:
Tabela 1. Zestawienie danych eksperymentalnych
Lp
przewodność właściwa k / μS/cm
104cS / mol/dm3 0
4,81
0
1
26,6
2,00
2
47
3,80
3
65,9
5,70
4
84,3
7,40
5
100,1
9,10
6
109,1
10,70
7
115,6
12,30
8
121,5
13,80
9
126,8
15,30
10
131,9
16,70
11
136,8
18,00
12
141,4
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz