Wstęp do prawoznawstwa - strona 4

Tworzenie prawa - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Biskup
 • Wstęp do prawoznawstwa
Pobrań: 49
Wyświetleń: 749

Rozdział IX: Tworzenie prawa Pojęcie źródeł Prawa Źródła prawa W znaczeniu formalnym - akty normatywne(prawotwórcze), które dają przepisy dające podstawę do konstruowania norm danej gałęzi prawa W znaczeniu materialnym - ogół okoliczności o ekonomicznym, kulturowym, politycznym, społecznym, a n...

Język prawa - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Biskup
 • Wstęp do prawoznawstwa
Pobrań: 175
Wyświetleń: 1008

Rozdział V Język prawa Rodzaje wypowiedzi Mówiąc o prawie jako zjawisku językowym mamy na względzie zespół wypowiedzi wyznaczających powinne zachowania, ujętych na ogół w formę pisemną i posiadających szczególną strukturę wewnętrzną a także związanych z innymi rodzajami wypowiedzi. Rodzaje wypow...

Źródła poznania i powstawania prawa - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Mariusz Golecki
 • Wstęp do prawoznawstwa
Pobrań: 322
Wyświetleń: 1057

ŹRÓDŁA POZNANIA PRAWA ( fontis iuris cognoscendi ) to wszelkie czynniki mogące dostarczyć informacji o prawie. Muszą one posiadać cechy takie jak: pierwotność, autentyczność, wierność, autorytatywność. ŹRÓDŁA POWSTAWANIA PRAWA ( fontis iuris orundi ) to czynniki wpływające na ukształtowanie się tak...

Źródła prawa - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Mariusz Golecki
 • Wstęp do prawoznawstwa
Pobrań: 42
Wyświetleń: 938

Źródła prawa: a) w sensie formalnym, b) poznania prawa, c) w sensie materialnym, d) samoistne i niesamoistne. a) Fontes iuris oriundi - każdy akt, dokument lub decyzje, które uważa się za źródło norm prawnych, np. ustawa, rozporządzenie czy pr...

Akty normatywne na przykładzie Polski - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Mariusz Golecki
 • Wstęp do prawoznawstwa
Pobrań: 28
Wyświetleń: 322

Akty normatywne na przykładzie Polski: ZAMKNIĘTY KATALOG ŹRÓDEŁ PRAWA oznacza, iż nie zawiera norm powszechnie obowiązujących akt, który w katalogu nie został wymieniony. 1. Konstytucja - jest tylko jeden taki akt normatywny ( chyba, że w państwach federacyjnych ), - jest aktem o najwyższej mocy ...

Budowa definicji - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Mariusz Golecki
 • Wstęp do prawoznawstwa
Pobrań: 28
Wyświetleń: 434

Budowa definicji: - definiendum - zwrot definiowany, - funktor definicyjny - zwrot łączący, np. `jest to', - definiens - wyrażenie definiujące. Definicja równościowa - przez podanie najbliższego rodzaju i różnicy gatunkowej (per genus proximum et differentiam specificam - definicja klasyczna). ...

Definicja prawa - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Mariusz Golecki
 • Wstęp do prawoznawstwa
Pobrań: 14
Wyświetleń: 441

DEFINICJA PRAWA PRAWO to system norm/reguł postępowania/zachowania o cechach generalności i abstrakcyjności, o charakterze powinnościowym, wyrażonych w odpowiednim języku, związanych genetycznie i funkcjonalnie z działalnością władzy publicznej i zaopatrzonych w sankcje z jej strony, obsługiwany pr...

Fakty prawne - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Mariusz Golecki
 • Wstęp do prawoznawstwa
Pobrań: 42
Wyświetleń: 581

FAKTY PRAWNE FAKT PRAWNY to wszystkie te okoliczności, wymienione w przepisach prawa, które pociągają za sobą, wywołują czy rodzą skutki prawne, czyli inaczej mówiąc powodują powstawanie, zmianę albo wygaśnięcie bądź to uprawnień, bądź obowiązków, bądź też uprawnień i obowiązków. I.ZDARZENIA to fa...

Normy prawne i przepisy prawne - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Mariusz Golecki
 • Wstęp do prawoznawstwa
Pobrań: 182
Wyświetleń: 777

Normy prawne i przepisy prawne Zdanie to rodzaj wypowiedzi, posiadającej wartość logiczną (tylko zd. oznajmujące). Wyraża ono sąd, tzn. myśl sprawozdawczą. Zdanie prawdziwe to takie, które jest zgodne ze stanem rzeczywistym. Dyrektywy i o...

Obowiązywanie prawa - omówienie - Reguły walidacyjne

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Mariusz Golecki
 • Wstęp do prawoznawstwa
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1498

Obowiązywanie prawa - kryterium systemowe (tetyczne) - norma obowiązuje, jeśli została prawidłowo ustanowiona, ogłoszona i nie została derogowana, - kryterium faktyczne (behawioralne) - norma obowiązuje, jeżeli jest przestrzegana (kwestia desuetudo...