Wstęp do prawoznawstwa - strona 3

Pojęcie i funkcje prawa-opracowanie

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Aneta Jakubiak-Mirończuk
 • Wstęp do prawoznawstwa
Pobrań: 252
Wyświetleń: 840

ROZDZIAŁ I - POJĘCIE I FUNKCJE PRAWA Prawo pozytywne - obowiązujące tu i teraz z mocy ustanowienia lub uznania przez legalną władzę publiczną Cztery kierunki filozoficzne na temat istoty prawa: KIERUNEK POZYTYWISTYCZNY - uznaje że prawo ...

Prawne środki zabezpieczenia kryzysu-opracowanie

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Aneta Jakubiak-Mirończuk
 • Wstęp do prawoznawstwa
Pobrań: 28
Wyświetleń: 476

XIX. PRAWNE ŚRODKI ZABEZPIECZENIA KREDYTU Rodzaje zabezpieczeń wierzytelności pieniężnych: a) zabezpieczenie rzeczowe (materialne) - zabezpieczyciel odpowiada za dług jednym przedmiotem majątkowym b) zabezpieczenie osobiste (prawne) - zabezpieczyciel odpowiada całym swym majątkiem (także przys...

Przedstawicielstwo w prawie cywilno-handlowym-opracowanie

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Aneta Jakubiak-Mirończuk
 • Wstęp do prawoznawstwa
Pobrań: 14
Wyświetleń: 504

I X. PRZEDSTAWICIELSTWO W PRAWIE CYWILNYM HANDLOWYM Przedstawicielstwo - możność (upoważnienie, umocowanie) dokonywania czynności prawnych w imieniu drugiej osoby (reprezentowanego) ze skutkiem prawnym dla tej osoby. Rodzaje umocowań: a) bierne - upoważnienie do odbierania oświadczeń woli osób...

Przepis prawa- pojęcia i rodzaje

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Aneta Jakubiak-Mirończuk
 • Wstęp do prawoznawstwa
Pobrań: 77
Wyświetleń: 679

III. PRZEPIS PRAWA - POJĘCIE I RODZAJE Przepis prawa - pojedyncza, elementarna jednostka tekstu prawnego (wyodrębniona jednostka redakcyjna aktu normatywnego); występuje w formie artykułu, paragrafu, ustępu Akt normatywny - akt wydany prze...

Wstęp do prawoznawstwa- pytania

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Aneta Jakubiak-Mirończuk
 • Wstęp do prawoznawstwa
Pobrań: 329
Wyświetleń: 1190

- Podaj argumenty przemawiające za przestrzeganiem/podporządkowywaniem się prawu. a) sprawiedliwość materialna  c) akt o charakterze wewnętrznym  3. Podaj definicje norm instrumentalnego nakazu, argumentów a fortiori i opisz co je łączy i czym sie różnią  - norma kompetencyjna  - domniemanie materi...

Stosunek prawny i jego elementy-opracowanie

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Aneta Jakubiak-Mirończuk
 • Wstęp do prawoznawstwa
Pobrań: 56
Wyświetleń: 553

V. STOSUNEK PRAWNY I JEGO ELEMENTY Stosunek prawny - stosunek powinnościowy pomiędzy dwoma podmiotami ukształtowany przez normę prawną, polegający na obowiązku pewnego zachowania się jednego podmiotu względem drugiego i na odpowiednim uprawnieniu tego drugiego Elementy stosunku prawnego: a) ob...

Struktura normy prawnej-opracowanie

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Aneta Jakubiak-Mirończuk
 • Wstęp do prawoznawstwa
Pobrań: 28
Wyświetleń: 595

IV. STRUKTURA NORMY PRAWNEJ Przymus państwowy przybiera w normie postać sankcji prawnej. Stosowanie go polega na związaniu normy nakazującej określone zachowanie (norma sankcjonowana) z normą nakazującą organom państwa realizowanie sankcji prawnej wobec osób, które normy nie przestrzegały (norm...

Wstęp do prawoznawstwa - skrypt

 • Uniwersytet Łódzki
 • Wstęp do prawoznawstwa
Pobrań: 595
Wyświetleń: 910

/wykłady Justyny Wstęp do prawoznawstwa BŁĘDY W POSTAWIE POZNAWCZEJ WOBEC PRAWA: Utożsamianie prawa z tekstem lub z przepisami prawa: Prawo jest napisane językiem naturalnym, który jest pełen nieścisłości. Prawo odnosi się do podmiotów generalnych. Tekst jest tylko wskazaniem wstępnym na pewną ...

Stosunki prawne - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Biskup
 • Wstęp do prawoznawstwa
Pobrań: 70
Wyświetleń: 623

Rozdział XII: Stosunki prawne Pojęcie stosunku prawnego Stosunki prawne - są to relacje między przynajmniej dwiema osobami, w których reakcja jednej strony wywołują reakcję drugiej strony i podlegają kontroli norm społecznych. Powstanie, zmiana i ustanie stosunku prawnego Stosunki prawne powstaj...

Wykładnia prawa - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Biskup
 • Wstęp do prawoznawstwa
Pobrań: 70
Wyświetleń: 728

Rozdział X: Wykładnia prawa Pojęcie wykładni prawa Wykładni prawa - proces ustalania właściwego znaczenia przepisów prawnych. Zakres wykładni prawa możemy uznać jako: Koncepcja klasyfikacyjna - Wykładni wykonuje się tylko tyle, o ile wymagają to niejasności tekstu. Koncepcja derywacyjna - wykł...