Przepis prawa- pojęcia i rodzaje

Nasza ocena:

3
Pobrań: 175
Wyświetleń: 1043
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Przepis prawa- pojęcia i rodzaje - strona 1

Fragment notatki:

III. PRZEPIS PRAWA - POJĘCIE I RODZAJE
Przepis prawa - pojedyncza, elementarna jednostka tekstu prawnego
(wyodrębniona jednostka redakcyjna aktu normatywnego); występuje w
formie artykułu, paragrafu, ustępu
Akt normatywny - akt wydany przez uprawniony organ państwa,
złożony z przepisów prawnych wyrażających normy prawne, np.
ustawa, rozporządzenie, zarządzenie
Relacja pomiędzy przepisem prawnym a normą:
• norma prawna stanowi treść prawa, natomiast przepis prawny
stanowi formę prawa
• jeden przepis prawny może zawierać część normy prawnej lub ich
kilka
• są normy prawne nie wyrażone żadnym przepisem prawa (normy
zwyczajowe) i przepisy nie zawierające norm prawnych (przepisy
nienormatywne)
Podział przepisów prawnych ze względu na treść:
a) nakazujące - nakazuje adresatowi sposób postępowania,
b) zakazujące - zakazuje adresatowi określonego postępowania,
c) upoważniające (zezwalające) - upoważnia adresata do
określonego postępowania,
d) nakazująco-upoważniające (kompetencyjne) - upoważnia
adresata do działania i jednocześnie go do niego zobowiązuje,
e) wyjaśniające - przepisy nienormatywne, które wyjaśniają pojęcia
prawne (definiujące), bądź wyjaśniają wątpliwości interpretacyjne.
Podział przepisów prawnych ze względu na stopień kompletności
(dokładność):
a) konkretne - bezpośrednio i w sposób pełny określają sposób
postępowania adresata,
b) blankietowe - nie formułują postępowania, ale upoważniają organ
państwa do wydania w przyszłości przepisu konkretnego na ten temat,
c) odsyłające - odsyłają w danym zakresie do innych, już istniejących
przepisów prawnych.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz