Wstęp do prawoznawstwa- pytania

Nasza ocena:

3
Pobrań: 462
Wyświetleń: 1757
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wstęp do prawoznawstwa- pytania - strona 1 Wstęp do prawoznawstwa- pytania - strona 2

Fragment notatki:

- Podaj argumenty przemawiające za przestrzeganiem/podporządkowywaniem się prawu. a) sprawiedliwość materialna  c) akt o charakterze wewnętrznym  3. Podaj definicje norm instrumentalnego nakazu, argumentów a fortiori i opisz co je łączy i czym sie różnią
 - norma kompetencyjna  - domniemanie materialne  - sprawiedliwość proceduralna  A. Opisz dyrektywy wykładni:  - rozszerzającej i zwężającej  - przez analogię  1. Scharakteryzować prawo prywatne i publiczne oraz opisać ze względu na kryteria 
3. Scharakteryzować i porównać (podobieństwa i różnice) analogię iuris i analogię legis b) delegacja ustawowa  d) niezgodność prakseologiczna norm  2. Terytorialny i podmiotowy aspekt obowiązywania prawa  a) Na czym polega wykładnia systemowa?  b) Założenia wykładni systemowej  c) Istota i założenia o racjonalności prawodawcy w wykładni językowej i wykładni funkcjonalnej 1. W poniższej normie określ:  a) zakres zastosowania normy;  b) zakres normowania normy;  c) adresata normy; 
NORMA: Każdy, kto zauważy pożar, powinien powiadomić straż pożarną.  a) prawomocność formalna;  3. a) Podaj główną dyrektywę wykładni funkcjonalnej.  b) Podaj powód (powody), dla którego można odstąpić od jednoznacznych rezultatów wykładni językowej. 1. Podobieństwa i różnice przepisów blankietowych, przepisów odsyłających i klauzul generalnych.  3. a) podaj główną zasadę instrumentalnego wynikania normy z normy, a w szczególności doktryny instrumentalnego nakazu  b) egzemplifikacja zastosowania dyrektywy instrumentalnego nakazu na przykładzie normy: "Nakazuje się stawić studentowi na egzamin z prawoznawstwa w dniu X o godzinie X" luki prawne rodzaje zasada swobodnej oceny dowodów  3. Wyjaśniij podstawowe założenia wnioskowania a fortiori  "Zakazuje się palić papierosów na sali wykładowej..." Należało dokończyć tę egzemplikikację według zasady a minori ad maius
przepis bezwzględnie wiążący prawo miejscowe  prawomocność formalna  niezgodność norm (nie wiem czy chodziło o prakseologiczną bo termin ten nie padł)  2. Podobieństwa i różnice:  sprzeczność norm i przeciwieństwo norm  ustawa i rozporzadzenie o mocy ustawy  przepisy odsyłające i przepisy blankietowe  prawodawca faktyczny i prawodawca doskonały 
domniemania wzruszalne i domniemania niewzruszalne  ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz