Wstęp do prawoznawstwa - skrypt

Nasza ocena:

3
Pobrań: 595
Wyświetleń: 896
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wstęp do prawoznawstwa - skrypt - strona 1 Wstęp do prawoznawstwa - skrypt - strona 2 Wstęp do prawoznawstwa - skrypt - strona 3

Fragment notatki:

/wykłady Justyny Wstęp do prawoznawstwa
BŁĘDY W POSTAWIE POZNAWCZEJ WOBEC PRAWA:
Utożsamianie prawa z tekstem lub z przepisami prawa:
Prawo jest napisane językiem naturalnym, który jest pełen nieścisłości.
Prawo odnosi się do podmiotów generalnych.
Tekst jest tylko wskazaniem wstępnym na pewną normatywność, punktem wyjścia do zinterpretowania prawa. Zadaniem prawnika jest zinterpretowanie prawa - wydobycie znaczenia. Tekst jest uściślany w procesie decyzyjnym
Przepisy są, co najwyżej punktem refleksji prawnika nad treścią prawa. Na tę treść składają się: rzeczy uwzględnione wprost, dyrektywy interpretacyjne. Treść prawa jest wypadkową kilku czynników. Prawnik nadaje tekstowi sens, który wydobywa Si e w czasie dyskusji.
Język prawniczy posiada `otwartą tekstowość', nie jest ścisły, więc należy go dogłębnie interpretować. Tym bardziej się jednak prawo komplikuje. Niektórzy twierdzą, że prawo staje się rzeźbą tylko dla prawników a nie dla zwykłych ludzi. Koncepcja prawa jest wynikiem pewnej historycznej drogi rozwoju prawa kontynentalnego, w którym tekst prawny jest tworzony przez organ zwany legislatywą. Zadaniem prawników jest wydawanie wyroków w aktualnym stanie faktycznym w oparciu o generalne normy prawne. Władza sądownicza nadaje często normie różne znaczenia [często odmienne od zamierzeń organu legislacyjnego]. Wszystko jednak znajduje Si epod kontrolą sądów wyższej instancji.
Nadanie znaczenia przepisom może być skrajnie różne mogą być różne rozumienia ustawy. Władza sądownicza polega właśnie na określaniu znaczenia tego prawa/przepisów.
Kwestie rekonstrukcji przepisu powinności komplikuje fakt, że współcześnie nie mam jednego centra legislacyjnego. Nie tylko sejm czy organy władzy wykonawczej tworzą prawo, ale także sędziowie. Sędziowie są zobowiązani przestrzegać prawa Jesteśmy zobowiązani przestrzegać prawo międzynarodowe i europejskie rekonstruując wzór prawidłowego zachowania, który jest właściwy dla danej sprawy. Prawo jest aktywnością budowania przepisów prawnych, a nie przepisem.
Utożsamianie prawa z przymusem:
Prawo nie jest przymusem, jeśli chodzi o dobre organizowanie społeczeństwa czy ekonomii.
Czasem prawo utrudnia nam konkurowanie na rynku, co stanowi często duży problem.
Rolę prawnika można określić, jako doradczą Duża część norm prawnych nie jest obostrzona przymusem psychofizycznym. Stosowanie przymusu jest rzadkie.
Prawo konstytucyjne w ogóle nie jest związane z przymusem, podobnie jak nasze podstawowe prawa.


(…)

… mogą kształtować umowę.) TWORZENIE PRAWA POZYTYWNEGO:
Powstanie prawa pozytywnego:
Jest związane z powstaniem państwa
Wynik aktywności państwa
Proces tworzenia prawa pozytywnego w państwie kończy się wydaniem normy generalnej.
2 podstawowe grupy norm:
Generalne - tworzenia prawa
Indywidualne - stosowanie prawa
Formy tworzenia prawa:
Stanowienie prawa:
Stanowienie prawa pojawiło się wraz z państwem biurokratycznym…
… `stare decisis' - sądy niższe są zobowiązane stosować precedensy ustanawiane przez sądy wyższe. Sądy nie powinny zmieniać swojej decyzji, chyba, że istniej ku temu ważna przyczyna.
Precedens składa się z dwóch części:
`ratio decidecenti' - uzasadnienie danego rozstrzygnięcia, z tego wynika norma generalna, która będzie podstawą rozstrzygnięcia podobnych przypadków w przyszłości.
`obiter dictum
… generalnych i abstrakcyjnych tworzonych przez legislatywę
Pierwszą osobą jest interpretator prawa
Ustawa - podstawowa jednostka aktu normatywnego. Prawnicy interpretują te reguły.
Zakaz tworzenia prawa przez sądy
Oddzielenie tworzenie od stosowania prawa
Cechy common law/prawa anglosaskiego:
Wielka Brytania, USA, niektóre kraje Ameryki Południowej
Brak recepcji prawa rzymskiego, odejście od niego
Dawniej…
… w dyskusji społecznej. Prawo to głównie dyskusja o pewnej normatywności. Prawo w tym rozumieniu jest zjawiskiem subiektywnym.
3 konteksty, gdy mówimy o prawie:
- prawo pozytywne przeciwstawiane prawu natury
- prawo podmiotowe przeciwstawiane prawu przedmiotowemu
- prawo wewnętrzne przeciwstawiane prawu międzynarodowemu
ROZUMIENIA POJĘCIA `PRAWA':
Tomasz z Akwinu , rozbudował prawo naturalne. Do dziś stanowi…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz