Wstęp do prawoznawstwa - strona 2

note /search

Wykład- Osoby fizyczne, osoby prawne, teorie osoby prawnej

 • Uniwersytet Łódzki
 • Wstęp do prawoznawstwa
Pobrań: 308
Wyświetleń: 5166

Wykłady przeprowadzone przez dr hab. Bartosza Wojciechowskiego z Uniwersytetu Łódzkiego. Tematem notatki są osoby fizyczne i osoby prawne. Plik zapisany jest w formacie .doc, zawiera 4 strony. Notatka zawiera omówienie następujących tematów: Osoba fizyczna, warunki powstania uznania za osobę fizycz...

Wstęp do prawoznawstwa - ćwiczenia

 • Puławska Szkoła Wyższa
 • Wstęp do prawoznawstwa
Pobrań: 693
Wyświetleń: 4956

WSTĘP DO PRAWOZNAWSTWA 20 ca dr Tomasz Woś Poniedziałek 14:00 - 15:30 Środa 11:30 - 14:00 pok. 402 IV piętro WPiA telefon: (081) 537 53 50 JĘZYK PRAWNY i JĘZYK PRAWNICZY Język Prawny - jest to język tekstów prawnych zawierający wypowiedzi normatywne. Język prawny formułowany jest przez prawodawcę ...

Pojęcie systemu prawa - Akt prawny

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Wstęp do prawoznawstwa
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1736

Pojęcie systemu prawa System - to taki zbiór jednostek (elementów) o pewnych cechach, między którymi występują określone relacje (powiązania), sprzężenia, oddziaływania, współzależności. Zgodnie z obiegowymi twierdzeniami funkcjonującymi w nauce , prawo obowiązujące w danym państwie jest charakter...

Pojęcie stosowania prawa

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Wstęp do prawoznawstwa
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1400

Pojęcie „stosowania praw” - rozumiane jest różnie . Ze stosowaniem prawa mamy do czynienia wtedy, gdy jakiś podmiot na podstawie norm generalnych i abstrakcyjnych określa skutki prawne jakiegoś faktu, wydając decyzję indywidualną w rozstrzyganej sprawie. Problem pojawia się, gdy chodzi o podmiot st...

Skrypt z prawoznawstwa

 • Wstęp do prawoznawstwa
Pobrań: 1722
Wyświetleń: 6573

Skrypt z prawoznawstwa to bardzo wysokiej jakości notatka, która w niezwykle czytelny sposób prezentuje wiedzę z zakresu wstępu do prawoznawstwa. Notatka podzielona jest na rozdziały, podrozdziały, punkty, zawiera schematy, tabele i wykresy, które pomagają zrozumieć skomplikowane zagadnienia teorety...

Wstęp do prawoznawstwa-skrypt i streszczenia

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Wstęp do prawoznawstwa
Pobrań: 2177
Wyświetleń: 4858

WSTĘP DO PRAWOZNASTWA WYKŁADY + ĆWICZENIA: 3 grupy nauk w ramach prawoznawstwa: NAUKI HISTORYCZNO-PRAWNE Historia ustroju i prawa Polska / powszechna, prawo rzymskie, historia doktryn polityczno-prawnych, komparatystyka prawnicza Funkcja - trzeba sięgać do źródeł DOGMATYKA PRAWA - Nauki szczeg...

Na kolokwium rok I semestr I

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Wstęp do prawoznawstwa
Pobrań: 658
Wyświetleń: 2576

a) wnioskowanie a contrario - Wnioskowanie z przeciwieństwa (jeżeli ja mogę coś to nie mogę czegoś innego). Będące przeciwieństwem wnioskowania z analogii legis. Argumentacja ta przebiega według schematu: jeżeli norma prawna wiąże konsekwencje K z faktem F1 i dany fakt F2 nie jest identyczny z fak...

Wykład- Normy prawne i ich rodzaje

 • Uniwersytet Łódzki
 • Wstęp do prawoznawstwa
Pobrań: 630
Wyświetleń: 5516

Wykłady przeprowadzone przez dr hab. Bartosza Wojciechowskiego z Uniwersytetu Łódzkiego. Tematem notatki są normy prawne. Plik zapisany jest w formacie .doc, zawiera 2 strony. Notatka zawiera omówienie następujących tematów: norma, Norma prawna, różnice między normą prawną, a przepisem prawnym, prz...

Wstęp do prawoznawstwa - wykłady

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Wstęp do prawoznawstwa
Pobrań: 1036
Wyświetleń: 6167

Prawo jako zjawisko społeczne. Funkcja organizacyjna - organizuje życie społ., zachowania ludzi i kontroluje je (obok prawa istnieją inne systemy normatywne - moralność, religia, obyczaj, kultura organizacji) Twórcą i wykonawcą prawa jest państwo przez swoje uprawnione organy. Normy prawne to dyre...

Wstęp do prawoznawstwa- notatki

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Wstęp do prawoznawstwa
Pobrań: 1050
Wyświetleń: 2338

Konspekt do nauki Wstępu... NORMY SPOŁECZNE, definicja i rodzaje norm. Norma społeczna - funkcjonująca w społeczeństwie i przez nie tworzona oraz modyfikowana reguła powinnego zachowania, mająca charakter nakazu, zakazu lub dozwolenia. Normy społeczne Związane z działalnością państwa Nie związan...