Przedstawicielstwo w prawie cywilno-handlowym-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 21
Wyświetleń: 525
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
 Przedstawicielstwo w prawie cywilno-handlowym-opracowanie - strona 1  Przedstawicielstwo w prawie cywilno-handlowym-opracowanie - strona 2

Fragment notatki:

I X. PRZEDSTAWICIELSTWO W PRAWIE
CYWILNYM HANDLOWYM
Przedstawicielstwo - możność (upoważnienie, umocowanie)
dokonywania czynności prawnych w imieniu drugiej osoby
(reprezentowanego) ze skutkiem prawnym dla tej osoby.
Rodzaje umocowań:
a) bierne - upoważnienie do odbierania oświadczeń woli osób trzecich
w imieniu innej osoby,
b) czynne - upoważnienie do składania oświadczeń woli w imieniu innej
osoby.
Źródłem umocowania może być:
a) ustawa lub orzeczenie sądowe (przedstawicielstwo ustawowe),
b) wola osoby reprezentowanej (pełnomocnictwo).
Pełnomocnictwo domniemane - umocowanie, o którym ustawa każe
domniemywać, że wolą mocodawcy było dzielenie pełnomocnictwa, np.
ekspedient.
Granice pełnomocnictwa - zakres czynności, których pełnomocnik
może dokonywać na podstawie umocowania.
Rodzaje pełnomocnictwa ze względu na jego granice:
a) pełnomocnictwo ogólne - upoważnia pełnomocnika do
dokonywania czynności zwykłego zarządu (mających na celu
zachowanie majątku i osiągnięcie z niego normalnych korzyści;
b) pełnomocnictwo szczególne:
- rodzajowe - upoważnienie do dokonywania czynności prawnych
określonego rodzaju,
- szczegółowe - upoważnienie do dokonania jednorazowo konkretnej
czynności.
Udzielenie pełnomocnictwa wymaga specjalnej formy (pisemnej,
notarialnej), jeśli forma taka wymagana jest dla ważności
czynności prawnej, której ma dokonać pełnomocnik.
Pełnomocnictwo ogólne musi być, pod rygorem nieważności, udzielone
na piśmie.
Pełnomocnictwo wygasa, gdy:
a) upłynął termin, na który zostało udzielone,
b) czynność, do której pełnomocnik był upoważniony, została
dokonana,
c) umarł pełnomocnik,
d) umarł mocodawca (jeśli w pełnomocnictwie nie zastrzeżono inaczej).
Prokura to szczególny rodzaj pełnomocnictwa, którego udzielić może
jedynie spółka prawa handlowego. Prokura upoważnia do dokonywania
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz