Wstęp do prawoznawstwa - strona 18

Rekonstrukcjonizm a deskrypcjonizm - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Mariusz Golecki
 • Wstęp do prawoznawstwa
Pobrań: 266
Wyświetleń: 1827

REKONSTRUKCJONIZM DESKRYPCJONIZM Rassel przedstawiciele różne odcienie filozoficzne: Digenstein, szkoła oksfordzka, Austin, Hardi, analityczna teoria języka Pearla, Rekonstrukcjonista uważa, iż celem analiz językowych jest doskonalenie języka pod względem walorów logicznych, wyrazem takiego dos...

Rodzaje stosunków prawnych - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Mariusz Golecki
 • Wstęp do prawoznawstwa
Pobrań: 56
Wyświetleń: 721

Rodzaje stosunków prawnych Ze względu na metodę regulacji prawnej: Stosunki cywilnoprawne Strony tych stosunków są równoprawne Stosunki są zawierane dobrowolnie, i tak mogą być rozwiązane Przedmiot i treść stosunków są, określone przez strony(jeśli jest to zgodne z prawem). Sankcjami są sankcj...

Stanowienie prawa w państwach współczesnych - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Mariusz Golecki
 • Wstęp do prawoznawstwa
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1337

Stanowienie prawa w państwach współczesnych - zasady ogólne. Akty normatywne Fundamentalne zasady stanowienie: Określenie w konstytucji, jakie fakty związane z funkcjonowaniem organów władzy mają charakter prawotwórczy. Przyznanie kompetencji do stanowienia prawa Ustalenie procedur stanowienia p...

Stosowanie prawa - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Mariusz Golecki
 • Wstęp do prawoznawstwa
Pobrań: 63
Wyświetleń: 714

STOSOWANIE PRAWA STOSOWANIE PRAWA to proces ustalenia przez organ władzy publicznej konsekwencji prawnych faktów w sposób wiążący dla określonych podmiotów na podstawie norm prawa obowiązującego. Rezultatem tego procesu jest decyzja stosowania prawa, polegają na sformułowaniu normy jednostkowej i k...

Stosunek prawny - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Mariusz Golecki
 • Wstęp do prawoznawstwa
Pobrań: 0
Wyświetleń: 441

STOSUNEK PRAWNY STOSUNEK PRAWNY to taki stosunek między osobami fizycznymi lub jednostkami organizacyjnymi uznanymi przez normę prawną za podmioty prawa, w którym podmioty te mają wynikające z dyspozycji normy prawnej uprawnienia i obowiązki, a ich realizacja zagwarantowana jest przymusem ze strony...

System prawa - Dworkin - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Mariusz Golecki
 • Wstęp do prawoznawstwa
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1001

ZASADA SYSTEMU PRAWA to norma tego systemu ( lub uznana konsekwencja tej normy ), która oceniona zostaje jako szczególnie ważna dla systemu prawa lub jego części. W działaniu systemu prawa Dworkin wyróżnił: a) zasady ( principles )- są one szczególnym rodzajem standardów postępowania, które mają b...

Test - wstęp do prawoznawstwa

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Mariusz Golecki
 • Wstęp do prawoznawstwa
Pobrań: 798
Wyświetleń: 1603

1)Co nie jest elementem normy sprzężonej -sankcja 2)Czego nie ma w Dzienniku Ustaw -reg. sejmu 3)Co oznacza pojęcia źródła prawa w znaczeniu funkcjonalnym -x wpływa na treść prawa 4)Jaki char. ma luka techniczna -opisowy (jestem pewien na 100% bo spytałem się Bekrychta:)) 5)Czemu służy domniemanie d...

Trójelementowa struktura norm - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Mariusz Golecki
 • Wstęp do prawoznawstwa
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1043

Trójelementowa struktura norm: HIIPOTEZA. Jest to część normy wskazująca adresata i okoliczności, w których się ten adresat znajduje. Związek między adresatem, a okolicznością jest taki, że aby norma obowiązywała adresat musi znaleźć się w okolicznościach jakie norma określa. Istnieją normy, które ...

Twierdzenia - pewniaki, postulaty - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Mariusz Golecki
 • Wstęp do prawoznawstwa
Pobrań: 0
Wyświetleń: 385

Ostateczne przesłanki danej nauki to takie twierdzenia, które uznawane są w niej za absolutnie podstawowe, których nie da się wyprowadzić z innych twierdzeń.: a) twierdzenia bezpośrednio aprioryczne- zdania analitycznie prawdziwe, możemy je przyjmować bez uzasadnienia. - Pewniki to wszelkie zdania...

Wykładnia językowa, systemowa i funkcjonalna - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Mariusz Golecki
 • Wstęp do prawoznawstwa
Pobrań: 42
Wyświetleń: 364

wykładnia językowa polega na posługiwaniu się dyrektywami, które wskazują, w jaki sposób należy ustalać znaczenie normy ze względu na jej kontekst językowy. Dyrektywy wykładni językowej to takie dyrektywy, które określają, jak należy ustalić znaczenie normy prawnej ze względu na