Wstęp do prawoznawstwa - strona 19

Wykładnia prawa - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Mariusz Golecki
 • Wstęp do prawoznawstwa
Pobrań: 63
Wyświetleń: 511

WYKŁADNIA PRAWA WYKŁADNIA PRAWA to ogół czynności poznawczych zmierzających do ustalenia właściwego sensu przepisów prawnych. 1. klasyfikacyjna teoria wykładni ( wykładni dokonuje się tylko o tyle, o ile wymagają tego niejasności tekstu ), CLARA NON SUNT INTERPRETANDA ( nie dokonuje się wykładni ...

Zależności między normami wyższymi i niższymi - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Mariusz Golecki
 • Wstęp do prawoznawstwa
Pobrań: 77
Wyświetleń: 721

Zależności między normami wyższymi i niższymi: - Zależności delegacyjno-kompetencyjne i treściowe: powiązania treściowe - przyjmuje się że te powiązania są takie że z tych norm wyższych można wyprowadzić normy niższe, a normy wyższe przesądzają treść norm niższych, normy niższe są tylko uszczegółowi...

Zasady systemu prawa i obowiązywanie systemu prawa - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Mariusz Golecki
 • Wstęp do prawoznawstwa
Pobrań: 21
Wyświetleń: 301

Zasady systemu prawa Normy, które doktryna prawa uważa za normy szczególnego znaczenia. Nie ma jednej odpowiedzi, czemu normy te mają szczególne znaczenie. Są w Konstytucji Przesądzają treść norm niższych Według Rolanda Dworkina są normy o większym znaczeniu (zasady), oraz o mniejszym znaczeniu....

Zupełność systemu prawa - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Mariusz Golecki
 • Wstęp do prawoznawstwa
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1358

Zupełność systemu prawa Zupełność obowiązywania (walidacji, ważności) Mówimy: „system zupełny w sensie zupełności obowiązywania”, albo „system zupełny walidacyjnie (system zamknięty)” Kiedy o dowolnej normie można powiedzieć czy jest ona normą prawną, czy nie jest (czy należy do systemu prawa, cz...

Wykład z prawoznastwa - nieważność

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Wstęp do prawoznawstwa
Pobrań: 0
Wyświetleń: 427

NIEWAŻNOŚĆ Nieważność - polega na tym, że dana czynność będąca konsekwencją zachowania niezgodnego z prawem nie rodzi skutków prawnych. ( Np. Nieważne jest oświadczenie woli złożone przez osobę, która z jakichkolwiek powodów znajdowała się w stanie wyłączającym świadome albo swobodne powzięcie decy...

Norma sprzężona - wykład

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Wstęp do prawoznawstwa
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1407

Norma sprzężona Całość tworzą dopiero dwie normy wzięte łącznie: norma sankcjonowana , składająca się z hipotezy i dyspozycji norma sankcjonująca , składająca się z hipotezy (naruszenie normy sankcjonowanej) i z dyspozycji (obowiązek poniesienia skutku naruszenia i uprawnienie do realizacji tego sk...

Personalny zakres obowiązywania

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Wstęp do prawoznawstwa
Pobrań: 0
Wyświetleń: 504

Personalny zakres obowiązywania Prawo danego państwa samo decyduje, kogo ma obowiązywać. Zasadą jest, że wszystkie osoby przebywające na jego terytorium, bez względu na przynależność państwową. Wyjątki: in minus - przedstawiciele państw obcych akredytowanych w danym państwie; członkowie obcych sił ...

Przepisy ogólne i jednostkowe

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Wstęp do prawoznawstwa
Pobrań: 35
Wyświetleń: 875

Przepisy ogólne i jednostkowe (nazywane niekiedy indywidualnymi) Przepisy ogólne - to takie, których adresaci są określani za pomocą nazw ogólnych, nadto zaś przepis znajduje zastosowanie w więcej niż jednym przypadku, gdyż dotyczy zachowań powtarzalnych. ( Np. Pracodawca jest obowiązany szanować g...

Wykład z prawoznastwa - pytania

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Wstęp do prawoznawstwa
Pobrań: 21
Wyświetleń: 413

PRZYKŁADOWE PYTANIA: I. zestaw: Prawo precedensów Ideologie stosowania prawa Reguły - zasady Teorie prawa podmiotowego II. zestaw: Prawo zwyczajowe Opisowe teorie wykładni System statyczny, a system dynamiczny Czyny, a czynności prawne III. zestaw: Przepis prawa, a norma prawna Skutki praw...

Teorie opisowe - wykład

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Wstęp do prawoznawstwa
Pobrań: 0
Wyświetleń: 532

Teorie opisowe Formułują wypowiedzi mające wartości logiczną. Ustalają one, jak prawo jest interpretowane, jakie czynniki warunkują procesy wykładni, w jaki sposób interpretatorzy dochodzą do określonych ustaleń i jakie rezultaty uzyskują. Wyniki te mają doniosłe znaczenie zarówno dla organów stosu...