Zupełność systemu prawa - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 259
Wyświetleń: 2233
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zupełność systemu prawa - wykład - strona 1 Zupełność systemu prawa - wykład - strona 2

Fragment notatki:

Zupełność systemu prawa
Zupełność obowiązywania (walidacji, ważności)
Mówimy: „system zupełny w sensie zupełności obowiązywania”, albo „system zupełny walidacyjnie (system zamknięty)”
Kiedy o dowolnej normie można powiedzieć czy jest ona normą prawną, czy nie jest (czy należy do systemu prawa, czy obowiązuje w systemie prawa).
Kiedy samo prawo daje kryteria, czy wypowiadana norma jest normą prawną.
Kryteria obowiązywania systemowego.
Zupełność materialna (kwalifikacyjna)
Zastanawiamy się nad możliwymi zachowaniami, System będzie zupełny, jeśli daje kwalifikację prawną do każdego możliwego zachowania (jednoznaczną odpowiedź - np. zachowanie zakazane).
Wyróżnić możemy dozwolenie:
- słabe - nie zawarte dosłownie w normie
- mocne - uregulowane prawnie (chronione)
Jeżeli więc jest zachowanie, o którym prawo milczy, to i tak prawo je reguluje - jest ono dozwolone - milczenie prawa nie jest niezupełnością materialną (luką).
Niezupełność materialna to luka w prawie (niezupełność prawa w sensie materialnym).
Rodzaje luk:
Luki konstrukcyjne - opisowe( ich cechą jest, że ich stwierdzenie jest kwestią obiektywnego osądu)
Intra legem - mamy wątpliwości odnośnie uregulowania zachowania, bo przepisy są sformułowane zbyt ogólnikowo (luźno). Mamy wątpliwości odnośnie: sytuacji, kogo dotyczy, lub jakiego zachowania (określenia, to nieostre nazwy ogólne) - wątpliwości odnośnie zakresu stosowalności nazw. Lukę nazywamy Intra legem tylko, gdy ogólnikowość przepisu traktujemy negatywnie.
Techniczna - nawet jak regulacja jest kazuistyczna, to nie może wyczerpać wszystkich możliwości. (zasada: im bardziej kazuistyczna regulacja, tym większa możliwość popełnienia luki technicznej). Dotyczy regulacji szczegółowej, a przez właśnie jej szczegółowość widzimy jej niekompletność (pozorna szczegółowość normy prawnej).
Swoista - jest delegacja ustawowa (upoważnia i zobowiązuje organ do wydania rozporządzenia wykonawczego), a ten organ (np. minister) go nie wykonuje.
Luki aksjologiczne - odnoszące się do wartości
Extra legem (poza prawem) - powstaje, gdy pewien rzeczy nie pociąga za sobą żadnych skutków prawnych (jest dla prawodawcy obojętne, a zdaniem pewnych osób, dane zachowanie powinno wywołać skutki prawne).
Contra legem - ktoś uważa, że pewne zachowanie nie powinno mieć konsekwencji prawnych - aby prawo nie wiązało skutków prawnych z danym zachowaniem (np. sankcja za zabójstwo eutanazyjne), albo żeby skutki były mniej lub bardziej surowe.
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz