Wstęp do prawoznawstwa - strona 20

Uwagi o działalności prawotwórczej

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Wstęp do prawoznawstwa
Pobrań: 14
Wyświetleń: 511

Uwagi o działalności prawotwórczej Stanowienie przepisów prawa jest jednym z podstawowych instrumentów działalności państwa. Jednakże w ostatnich latach pojawia się coraz więcej opinii, że w dużej liczbie wydawanych ustaw przejawia się pośpiech, obniża się jakość legislacyjna, co podważa stabilność...

Wykładnia rozszerzająca - wykład

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Wstęp do prawoznawstwa
Pobrań: 7
Wyświetleń: 889

Wykładnia rozszerzająca (interpretatio extensiva) - występuje wtedy gdy porównując zakresy przepisu prawnego, uzyskane za pomocą różnych dyrektyw interpretacyjnych, wybieramy rozumienie wynikające z dyrektyw pozajęzykowych i jest ono szersze od rozumienia językowego . ...

Język prawny i prawniczy - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Mariusz Golecki
 • Wstęp do prawoznawstwa
Pobrań: 112
Wyświetleń: 672

JEZYK PRAWNY I PRAWNICZY „Prawo przemawia swym własnym językiem, że ustawa i wyrok składają się ze zdań tego języka i powinny być rozumiane według prawniczego używania słów” Binding JĘZYK to system znaków, które użyte we właściwy sposób służą procesowi komunikowania się, a więc przekazywania szer...

Modelowa droga ustawodawcza - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Mariusz Golecki
 • Wstęp do prawoznawstwa
Pobrań: 7
Wyświetleń: 462

Modelowa droga ustawodawcza: - inicjatywa ustawodawcza, - dyskusja nad projektem, - głosowanie, - podpisanie i ogłoszenie. W Polsce w drodze legislacyjnej biorą udział: Sejm, Senat i Prezydent. Inicjatywa ustawodawcza - takie zgłoszenie projektu ustawy przez upoważniony organ, które zobowiązuj...

Inkorporacja i kodyfikacja

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Wstęp do prawoznawstwa
Pobrań: 0
Wyświetleń: 812

Inkorporacja i kodyfikacja Inkorporacja - ułożenie i opublikowanie usystematyzowanego zbioru wydanych już poprzednio przepisów prawa. Zbiór nie zawiera nowych pod względem treści unormowań. Dopuszczane są drobne udoskonalenia formalne. Kodyfikacja - termin zaczerpnięty z oświecenia, za twórcę uważa...

Lex generalis - wykład

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Wstęp do prawoznawstwa
Pobrań: 0
Wyświetleń: 784

Lex generalis - lex specialis Lex generalis - reguła powszechna . ( Np. Kto zabija, podlega karze 15 lat więzienia.) Lex specialis - reguła szczególna , ustanawiająca wyjątki od postanowień reguły powszechniej i ustalająca inne skutki prawne dla przypadków nią objętych albo też skutki te w ogóle wy...

Norma jako ciąg relacji

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Wstęp do prawoznawstwa
Pobrań: 0
Wyświetleń: 308

Norma jako ciąg relacji Oto tak konstruowany schemat, obejmujący nawet element nieskończoności relacji: jeżeli p to q , a jeżeli nie q to r , a jeżeli nie r to s , i tak dalej w nieskończoność lub dowolną oznaczoną albo nie oznaczoną ilość dalszych relacji. Jednakże

Stosunek prawny rozumiany jako stosunek podmiotu do rzeczy

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Wstęp do prawoznawstwa
Pobrań: 0
Wyświetleń: 231

Stosunek prawny rozumiany jako stosunek podmiotu do rzeczy Niektórzy autorzy mianem stosunku prawnego określają również stosunek podmiotu prawa do rzeczy , czy jak piszą inni stos. jaki zachodzi między podmiotem prawa a przedmiotem prawa. Niby można też tak pojmować stos. pr. ale obszerna krytyka t...

Struktury trójelementowe - wykład

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Wstęp do prawoznawstwa
Pobrań: 7
Wyświetleń: 399

Struktury trójelementowe Zgodnie z założeniami omawianej koncepcji „całość” nazwana normą prawną stanowi dopiero skonstruowana z przepisów prawa reguła zachowania, zbudowana z trzech elementów: hipotezy dyspozycji sankcji np. „kto nie przychodzi na zajęcia z logiki (hipoteza), a na zajęcia należy p...

Teorie organiczne - wykład

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Wstęp do prawoznawstwa
Pobrań: 0
Wyświetleń: 350

teorie organiczne - związki są pojmowane jako organizmy społeczne mające, podobnie jak człowiek, własną wolę i żyjące własnym życiem; teoria została rozciągnięta też na zakłady, różnica jest taka, że korporacje same tworzą swoją wolę, a zakład czerpie ją z woli założyciela, ...