Wstęp do prawoznawstwa - strona 17

Pomocniczne przedmioty prawnicze - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Mariusz Golecki
 • Wstęp do prawoznawstwa
Pobrań: 21
Wyświetleń: 497

POMOCNICZE PRZEDMIOTY PRAWNICZE (DZIEDZINY POMOCNICZE) wstęp do nauk o państwie i prawie logika prawnicza statystyka informatyka medycyna sądowa kryminalistyka (bada ślady przestępstw) kryminologia (bada społeczne aspekty przestępstwa) ...

System common law, system prawa stanowionego - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Mariusz Golecki
 • Wstęp do prawoznawstwa
Pobrań: 154
Wyświetleń: 770

Powiązania treściowe ( w systemach statycznych ) a) logiczne ( Nn jest powiązana z Nw jak twierdzenie ogólne z odpowiednim twierdzeniem szczegółowym na podstawie przyjętych reguł wynikania ), b) istniej wspólna podstawa aksjologiczna, c) jednolitość pojęć, d) wprowadzenie przepisów odsyłających ...

Prawnicza koncepcja obowiązywania - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Mariusz Golecki
 • Wstęp do prawoznawstwa
Pobrań: 0
Wyświetleń: 371

Prawnicza koncepcja obowiązywania norma została ustanowiona bądź uznana przez kompetentny organ. -wówczas norma została ustanowiona przez kompetentny organ o ile ten, kto ją ustanowił działał zgodnie z przyznanymi mu kompetencjami oraz zgodnie z procedurą określającą sposób ustanowienia danej norm...

Prawo międzynarodowe i wspólnotowe, kultura, sankcje - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Mariusz Golecki
 • Wstęp do prawoznawstwa
Pobrań: 7
Wyświetleń: 259

Prawo Międzynarodowe Publiczne to zespół zwyczajowych i umownych norm obowiązujących w stosunkach między państwami. Różnice między prawem międzynarodowym a prawem wewnętrznym: a) istnieje tylko jedno prawo międzynarodowe, b) normy prawa międzynarodowego wymagają dla powstania i obowiązywania zgody...

Prawo pozytywne - wykład - Zdania deontyczne

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Mariusz Golecki
 • Wstęp do prawoznawstwa
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1008

PRAWO POZYTYWNE to takie, którego przedmiotem jest człowiek fenomen i jego wolność zewnętrzna. Ma ono doprowadzić do stanu, w którym wolność jednostki nie kłóci się z wolnością pozostałych jednostek- fenomenów. Musi być tak skonstruowane, a...

Prawo przedmiotowe, podmiotowe, prawa cywilne - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Mariusz Golecki
 • Wstęp do prawoznawstwa
Pobrań: 21
Wyświetleń: 364

OBOWIĄZEK występuje wtedy, gdy przepis prawa przewiduje w danej sytuacji pewien nakazany albo zakazany adresatowi sposób zachowania się, a z zachowaniem odmiennym wiąże się powinność zastosowania aktu przymusu państwowego. KOMPETENCJA to całokształt uprawnień i obowiązków dotyczących dziedziny, w o...

Prawo publiczne a prywatne - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Mariusz Golecki
 • Wstęp do prawoznawstwa
Pobrań: 7
Wyświetleń: 441

PRAWO PRYWTNE A PUBLICZNE Przy prawie publicznym wykładnia powinna mieć charakter językowy Obowiązek czynności publiczno - prawnej nie może być przeniesiony na inną osobę Co nie jest zakazane to jest dozwolone: - w prawie karnym: TAK - w prawie konstytucyjnym (kompetencje organów państwa): NIE -...

Praworządzność - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Mariusz Golecki
 • Wstęp do prawoznawstwa
Pobrań: 70
Wyświetleń: 574

PRAWORZĄDNOŚĆ PRAWORZĄDNOŚĆ to a) zasady prawno- ustrojowe dotyczące sposobów działania organów władzy publicznej, b) koncepcja doktryny rozwijającej zasadę praworządności, c) normy i instytucje prawne warunkujących realizację praworządności, d) stan faktyczny działalności władzy publicznej speł...

Przepisy kompletne, a przepisy niekompletne - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Mariusz Golecki
 • Wstęp do prawoznawstwa
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1134

Przepisy kompletne, a przepisy niekompletne Podział ten dotyczy sprawy, czy dany przepis jest wystarczający do budowania normy prawnej (czy zawiera wszystkie el. niezbędne do budowy hipotezy, dyspozycji i sankcji) Niekompletnym (odsyłającym), nazywamy przepis, który wymaga uzupełnienia o inny prze...

Realizm prawniczy - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Mariusz Golecki
 • Wstęp do prawoznawstwa
Pobrań: 469
Wyświetleń: 1610

REALIZM PRAWNICZY Podstawowe założenia realizmu amerykańskiego: a) prawo jest zmienne i tworzone przez sądy, b) prawo nie jest samo przez się celem, lecz środkiem do osiągnięcia celu i dlatego powinno być badane z punktu widzenia swej skuteczności, ze względu na te cele, c) społeczeństwo zmienia...