Wykładnia językowa, systemowa i funkcjonalna - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 42
Wyświetleń: 364
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykładnia językowa, systemowa i funkcjonalna - wykład - strona 1 Wykładnia językowa, systemowa i funkcjonalna - wykład - strona 2

Fragment notatki:

wykładnia językowa polega na posługiwaniu się dyrektywami, które wskazują, w jaki sposób należy ustalać znaczenie normy ze względu na jej kontekst językowy.
Dyrektywy wykładni językowej to takie dyrektywy, które określają, jak należy ustalić znaczenie normy prawnej ze względu na język prawny, w którym jest ona sformułowana. interpretowanym zwrotom nie można bez dostatecznych powodów przypisywać swoistego znaczenia prawnego, ale gdy ustali się, iż takie znaczenie mają, wówczas należy posługiwać się nim bez względu na to, jakie znaczenie mają równokształtne zwroty w języku potocznym. Tam gdzie rozróżnienia nie wprowadza sam prawodawca, nie wolno ich wprowadzać interpretatorowi. interpretowanym zwrotom, których znaczenie określone jest przez język prawny, nie można bez dostatecznych powodów przypisywać znaczenia specjalnego, ale gdy się ustali, należy posługiwać się nim bez względu na to, jakie znaczenie prawne mają równokształtne zwroty w języku prawnym,
nie można nadawać identycznym sformułowaniom w ramach tego samego aktu prawnego różnego znaczenia, o ile z tego aktu nie wynikają wskazówki, pozwalające na takie różne rozumienie tych samych sformułowań poszczególnych norm,
ustalenie szczególnego znaczenia prawnego czy też szczególnego znaczenia terminologicznego nie może nastąpić bez dostatecznie szerokiego rozważenia znaczenia równokształtnych zwrotów w normach należących do danego systemu prawa lub jego części.
jeżeli istnieje w systemie prawnym wiążące ustalenie znaczenia zwrotów zawartych w normach prawnych tego systemu, to należy używać odpowiednich zwrotów w tym właśnie znaczeniu, chyba, że z interpretowanej normy z oczywistością wynika, że trzeba użyć zwrotu w znaczeniu innym od ustalonego,
niedopuszczalne jest takie ustalenie znaczenia normy, przy którym pewne jej zwroty traktowane są jako zbędne,
znaczenie zwrotów powstałych przez połączenie zwrotów prostych należy ustalać zgodnie z regułami syntaktycznymi języka, do którego interpretowana norma należy.
b) wykładnia systemowa ustalanie znaczenia normy ze względu na system, do którego ona należy:
interpretator powinien tak ustalać znaczenie interpretowanej normy, by nie pociągało to za sobą istnienia sprzeczności technicznej między normą interpretowaną a jakąkolwiek z norm należących do tego samego systemu prawa,
w razie sprzeczności normy z zasadą systemu prawa należy tak ustalać znaczenie interpretowanej normy, by nie była ona z tą zasadą sprzeczną,
jeżeli na gruncie dyrektyw wykładni językowej istnieje wątpliwość co do znaczenia normy prawnej, należy wybrać takie ustalenie, które jest zgodne z zasadami systemu prawa,
jeżeli interpretator powołuje się na zasadę systemu prawa ( lub jego części ) to powinien określić tę zasadę przez wskazanie konkretnej normy lub ich grupy zawierającej daną zasadę lub też norm lub grupy norm, z której ta zasada wynika na gruncie przyjętych reguł inferencyjnych,
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz