Stanowienie prawa w państwach współczesnych - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1337
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Stanowienie prawa w państwach współczesnych - wykład - strona 1

Fragment notatki:

Stanowienie prawa w państwach współczesnych - zasady ogólne. Akty normatywne
Fundamentalne zasady stanowienie:
Określenie w konstytucji, jakie fakty związane z funkcjonowaniem organów władzy mają charakter prawotwórczy.
Przyznanie kompetencji do stanowienia prawa
Ustalenie procedur stanowienia prawa i wyłącznej zgodności z nimi
Organy władzy wykonawczej mogą stanowić prawo za zgodą parlamentu
Jeśli dopuszcza to konstytucja, parlament może przekazać swe uprawnienia organom wykonawczym - Delegacja ustawodawcza wszystkie akty są przekazywane do publicznej wiadomości
System kontroli konstytucyjnej aktów normatywnych niższych niż konstytucja Inicjatywa ustawodawcza - uprawnienie do wniesienia pod obrady parlamentu projektu ustawy. Przysługuje:
15 posłów i komisji sejmowej
Senatu
Rady ministrów
100 tyś. Obywateli
Prezydent
Procedura legislacyjna:
Czytanie projektu - debata nad treścią Prace nad projektem - w ramach stałych lub specjalnie powołanych komisji parlamentarnych. Tworzenie poprawek
Głosowanie na temat poprawek - najpierw komisja, później sejm
Druga izba parlamentu - w uchwalani ustaw bierze udział tylko druga izba parlamentu. Senat może:
Aprobować ustawę bez zmian
Wprowadzić poprawki(wraca do sejmu, żeby odrzucić decyzję parlamentu potrzebna jest więcej niż połowa głosujących)
Odrzucić (wraca do sejmu, żeby odrzucić decyzję parlamentu potrzebna jest więcej niż połowa głosujących)
Podpis przez głowę państwa - ma prawo weta:
Bezwzględne - nie podlega dyskusji
Zawieszający - może zostać przełamane ponowną uchwałą, kwalifikowaną większością głosów(w Polsce 3/5 w obecności, co najmniej 50%) Ogłoszenie w urzędowym dzienniku promulgacyjnym. Promulgacja - podpisanie i ogłoszenie aktu normatywnego
Kontrola pod względem ich konstytualności
. Tekst autentyczny - należycie ogłoszony w odpowiednim organie promulgacyjnym.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz