Twierdzenia - pewniaki, postulaty - wykład

Nasza ocena:

3
Wyświetleń: 385
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Twierdzenia - pewniaki, postulaty - wykład - strona 1

Fragment notatki:

Ostateczne przesłanki danej nauki to takie twierdzenia, które uznawane są w niej za absolutnie podstawowe, których nie da się wyprowadzić z innych twierdzeń.:
a) twierdzenia bezpośrednio aprioryczne- zdania analitycznie prawdziwe, możemy je przyjmować bez uzasadnienia.
- Pewniki to wszelkie zdania, których prawdziwość jest przesądzona ze względu na sam sens występujących w nich wyrażeń, prawdziwość zapewniają sobie dzięki samemu znaczeniu np. zdanie "Każda kula jest okrągła"- tak więc przeważnie zdania, w których to, co orzekamy o przedmiocie wiążę się z cechami konstytutywnymi desygnatu nazwy,
- Postulaty Definicyjne to zdanie prawdziwe przez to, że konstytuują znaczenie wyrażeń przy których same te postulaty są prawdziwe.
b) twierdzenia oparte bezpośrednio na doświadczeniu ( empiryczne, zdania obserwacyjne )- takie, w których zdajemy sprawę z naszego doświadczenia zmysłowego, tego co widzimy, słyszymy. c) twierdzenia oparte na rozumieniu wypowiedzi
Antykognitywizm- stanowisko, które zakłada, że nie istnieją takie byty jak wartości i powinności, a oceny i normy niezrelatywizowane nie są ani prawdziwe ani fałszywe. Przyjmując je nie można interpretować rachunków logiki formalnej za pomocą norm i ocen.
płaszczyzna
Co to jest prawo (ontologia? )
Jak prawo jest poznawalne (epistemologia )
Jak prawo się bada (metodologia )
logiczno- językowa
norma ( system norm) rozumienie
metody logiki, nauki o języku
socjologiczna
fakt społeczny
postrzeganie
metody i techniki badań społecznych
psychologiczna
fakt psychiczny
postrzeganie
metody i techniki badań psychologicznych
aksjologiczna
wartość ( powinność )
poznanie wartości ( powinności )
różne
wielopłaszczyznowość
zjawisko złożone
złożone
różne
sądy analityczne, ( orzekają o podmiocie tego, co już jest w jego znaczeniu zawarte, nie rozszerzają naszej wiedzy o świecie- np. "kula jest okrągła" )
sądy syntetyczne ( są źródłem nowej wiedzy o podmiocie, ich prawdziwości nie da się rozstrzygnąć za pomocą analizy znaczeniowej i praw logiki )
sądy a posteriori ( "z czegoś późniejszego" ), mają podstawę w doświadczeniu,
sądy a priori ( " z czegoś wcześniejszego" ), nie zależą od doświadczenia
Połączenie tych podziałów daje 4 możliwe rodzaje sądów:
sądy analityczne a priori, sądy analityczne a posteriori, ( które nie istnieją ) sądy syntetyczne a priori np. " w pojeździe poruszającym się z prędkością światła czas nie płynie" sądy syntetyczne a posteriori
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz