Rekonstrukcjonizm a deskrypcjonizm - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 273
Wyświetleń: 1834
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Rekonstrukcjonizm a deskrypcjonizm - wykład - strona 1

Fragment notatki:

REKONSTRUKCJONIZM
DESKRYPCJONIZM
Rassel
przedstawiciele
różne odcienie filozoficzne: Digenstein, szkoła oksfordzka, Austin, Hardi, analityczna teoria języka Pearla,
Rekonstrukcjonista uważa, iż celem analiz językowych jest doskonalenie języka pod względem walorów logicznych, wyrazem takiego doskonalenia języka jest wprowadzenie do nauki terminów i pojęć na drodze definicji oraz sprowadzanie się wypowiedzi zdaniowych do zdań budowanych wg schematów logicznych.
Co jest celem analizy języka?- ANALIZA POJĘĆ
Celem analiz języka jest nie zawsze jego doskonalenie pod względem walorów logicznych, ale badanie sposobów funkcjonowania języka i możliwie najwierniejszy opis zastanych w języku własności wyrażeń- efektem są REGUŁY UŻYCIA TERMINÓW, które określają kontekstowe znaczenie terminów ( rekonstrukcjoniści uważają, iż to nic innego, jak szczególnego rodzaju definicje ). W analizie rozumowań dąży do takiego ich stopnia sprecyzowania, który pozwoli dopatrzyć się związków wynikania logicznego pomiędzy przesłankami i konkluzją.
Jak przebiega analiza rozumowań?- ANALIZA ROZUMOWAŃ
Analiza rozumowań nie jest próbą podciągnięcia pod schematy logiki formalnej, która nie jest wystarczającym narzędziem opisu i racjonalizacji wszelkich rozumowań, ponieważ w DYSKURSIE PRAKTYCZNYM występują oprócz zdań w sensie logicznym także zdania będące ocenami lub normami ( np. sylogizm prawniczy- w roli przesłanek występują norma ogólna i abstrakcyjna oraz zdanie w sensie logicznym, stąd logika formalna powinna być wzbogacona o jakąś dodatkową logikę nieformalną lub TEORIĘ ARGUMENTACJI.
Celem nauki jest prawda, której w nauce najpełniejszym rozwinięciem jest teoria w postaci systemu dedukcyjnego pozwalająca wyróżnić w obrębie jej twierdzenia naczelne i pochodne jako konsekwencje tych pierwszych.
Co jest celem nauki?- ANALIZA I BUDOWA TEORII W NAUCE
Prawda nie zawsze jest celem nauki. Ogół teorii nie jest systemem dedukcyjnym.
Pozytywizm, neopozytwizm
Pod jakim szyldem występuje obecnie?
Postmodernizm
Antynaturalistyczne
Koncepcje prawa
Naturalistyczne
Pojęcia i terminy powinny być wprowadzane do nauk na drodze definicji. Każda definicja określa jednolite kryterium stosowalności jakiegoś terminu, podczas gdy wiele terminów języka naturalnego to terminy wieloznaczne, które są stosowane wg różnych kryteriów stosowalności
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz