Co to jest logika i jaki jest cel jej nauczania- opracowanie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 224
Wyświetleń: 1113
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Co to jest logika i jaki jest cel jej nauczania- opracowanie - strona 1 Co to jest logika i jaki jest cel jej nauczania- opracowanie - strona 2 Co to jest logika i jaki jest cel jej nauczania- opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

Co to jest logika i jaki jest cel jej nauczania.
My będziemy logikę rozumieć tak, jak się ją określa w wielu podręcznikach logiki:
LOGIKA := nauka badająca warunki poprawności wnioskowań. W tym określeniu nie została podana metoda badania. Jeśli będzie to metoda filozoficzna, to będziemy mieli do czynienia z logiką filozoficzną, jeśli zaś będzie to metoda formalna, to można mówić o logice matematycznej.
Dla porównania przytaczam kilka określeń logiki, które pochodzą od prominentnych filozofów. Określenia te znalazły uznanie również ze strony niektórych logików.
Ogólna lecz czysta logika ... stanowi kanon intelektu i rozumu, ale jedynie, co do formalnych aspektów jego używania. I. Kant, Krytyka czystego rozumu. T. I, s.141.
Ten natomiast, kto opanował jakiś język, zna jednocześnie inne języki i porównuje je z nim - może odczuć ducha i kulturę narodu w gramatyce jego języka; same te reguły i formy mają teraz żywą, pełną treść i wartość. Poprzez gramatykę może on poznać sposób wyrażania się ducha w ogóle - logikę. (...) Dopiero z głębszej znajomości innych nauk, wyłania się dla podmiotowego ducha moment logiczny nie tylko jako ogólność abstrakcyjna, lecz jako ogólność zawierająca w sobie bogactwo szczegółowości. G. W. F. Hegel, Nauka logiki, t. I, s.56.
Podstawowe sądy, na których opiera się arytmetyka ... musza dotyczyć wszystkiego co może zostać pomyślane. I z pewnością mamy rację zaliczając takie bardzo ogólne sądy do logiki. - Wyprowadzę teraz kilka wniosków z tej logicznej, czy też formalnej, natury arytmetyki. G. Frege, 1885, O formalnych teoriach arytmetyki, s.112.
W oparciu o obrazy językowe towarzyszące podstawowym prawdom matematycznym rzeczywistych matematycznych struktur, możliwe jest czasem tworzenie struktur językowych, sekwencji zdań, zgodnie z prawami logiki. L. E. J Brouwer, 1907, Matematyka a logika, Collected Works, s.75.
Odkrywanie prawd jest zadaniem wszelkiej nauki; zadaniem logiki jest odkrywanie praw prawdziwości. G. Frege, 1918, Pisma semantyczne, s. 101.
Logika mówi o każdej możliwości i wszystkie możliwości są jej faktami. L. Wittgenstein, 1922, Tractatus logico-philosophicus, 2.0121.
A wszystko, co opisuje grę językową, należy do logiki. L. Wittgenstein, 1950, O pewności, kwestia 56.
Logika jest teorią czystych pojęć; zawiera teorię mnogości, jako swoją właściwą część. K. Goedel, 1971 i 1975. CELE NAUCZANIA LOGIKI := umiejętność przestrzegania umów terminologicznych, umiejętność określenia struktury logicznej wypowiedzi, umiejętność sprawdzania tautologiczności formuł logiki pierwszego rzędu, definiowanie jednych terminów za pomocą drugich, precyzyjne formułowanie poglądów, odróżnianie zdań uzasadnionych od nieuzasadnionych i umiejętność przeprowadzenia analizy dowolnej argumentacji.


(…)

… kierujemy do studentów:
Ad extremum moneo, ne cursim haec legas. Euripus Logicus non patitur se navigari tam plenis velis.
(Najusilniej doradzam, abyś tego nie czytał pobieżnie. Przez cieśninę logiki nie można płynąć z rozwiniętymi żaglami.)
.
1.3 O konwencjach w logice.
Studiowanie logiki jest zadaniem żmudnym. Stosowanie przez logików metod formalnych zbliża ich dyscyplinę do matematyki. Konsekwencją tego stanu rzeczy jest pewnego rodzaju konwencjonalizm, który jest charakterystyczny dla tych obu formalnych nauk. Tenże konwencjonalizm jest jedną z najważniejszych (praktycznych) przeszkód w studiowaniu logiki (i matematyki) przez studentów innych kierunków niż matematyka, a w szczególności filozofii. Wspomniany konwencjonalizm jest nawiązaniem do odpowiedniego stanowiska w zakresie metodologii nauk
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz