Wstęp do nauki o państwie i prawie - strona 4

Zasady postępowania karnego-opracowanie

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Marek Rakowski
 • Wstęp do nauki o państwie i prawie
Pobrań: 42
Wyświetleń: 560

Postępowanie karne, zwane procesem karnym - zespół czynności podejmowanych po podejrzeniu popełnienia przestępstwa. Wśród zasad postępowania karnego wskazać można Domniemanie niewinności - oskarżony jest niewinny dopóki jego wina nie zostani...

Wykład - konstytucja RP

 • Uniwersytet Warszawski
 • Wstęp do nauki o państwie i prawie
Pobrań: 49
Wyświetleń: 490

KONSTYTUCJA Nie można jednocześnie kandydować do sejmu i senatu, nie można także być jednocześnie posłem i senatorem - dalej ustawa zostaje przedłożona prezydentowi do podpisu i prezydent powinien podpisać tę ustawę w ciągu 21 dni i zarządzić zgłoszenie do Dziennika Ustaw. - Prezydent przed podpisan...

Wykład - sposoby powstawania prawa

 • Uniwersytet Warszawski
 • Wstęp do nauki o państwie i prawie
Pobrań: 140
Wyświetleń: 784

SPOSOBY POWSTAWANIA PRAWA Jedynym sposobem powstawania przepisów prawnych jest stanowienie. Prawo stanowione przez organy kolegialne i jednoosobowe. Te organy muszą być formalnie umocazane(?) (określone przepisy prawne dają im tego rodzaju kompetencje). Jedynie te organy mają i mogą stanowić prawo. ...

Wykład wprowadzający - państwo i prawo

 • Uniwersytet Warszawski
 • Wstęp do nauki o państwie i prawie
Pobrań: 7
Wyświetleń: 441

Powstanie państwa Wojny/ wojsko Równy status kobiet Typologia ustrojów Najlepszy ustrój Władca Doradcy władcy Mieszanie ustrojów Cyceron Naturalny Tak, ale tylko w obronie Nie Monarchia, demokracja, arystokracja Monarchia Troszczy się o poddanych Tak Tak Św. Augustyn Naturalny, pa...

Wykład - źródła prawa

 • Uniwersytet Warszawski
 • Wstęp do nauki o państwie i prawie
Pobrań: 28
Wyświetleń: 448

ŹRODŁA PRAWA: · Konstytucja · Ustawy ratyfikowane · Umowy między narodowe · Rozporządzenia · Akty prawa miejskiego Akty prawa miejskiego - obowiązują one wszystkich ( moc powszechnie obowiązująca). Konstytucja i ustawy uchwalane są przez organy władzy ustawodawczej: parlament, sejm, senat. Uchwalani...

Elementy teorii argumentacji - Subsumcja

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr inż. Piotr Dybowski
 • Wstęp do nauki o państwie i prawie
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1372

X ELEMENTY TEORII ARGUMENTACJI Dwa typy uzasadnienia twierdzeń, norm i ocen: Subsumcyjny (sylogistyczny) - uzasadnienie przyjmuje postać wprowadzenia określonych następstw z przyjętych przesłanek na podstawie założonych reguł interferencyjnych (r. wnioskowania); przykładem sylogizmu prawniczego je...

Nauki prawne

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr inż. Piotr Dybowski
 • Wstęp do nauki o państwie i prawie
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1183

Wstęp do prawoznawstwa: I Charakterystyka nauk prawnych: Nauka: interpretacja pragmatyczna - uczenie się, zdobywanie wiedzy interpretacja apragmatyczna - rezultat procesu zdobywania wiedzy, pewien zespół twierdzeń spełniających określone kryteria Klasyfikacja nauk: nauki społeczne i przyrodnicze...

Normy prawne i przepisy prawne

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr inż. Piotr Dybowski
 • Wstęp do nauki o państwie i prawie
Pobrań: 308
Wyświetleń: 1904

IV NORMY PRAWNE I PRZEPISY PRAWNE Normy, zdania, oceny i performatywy Zdanie - wypowiedź oznajmująca, której możemy przypisać wartość prawdy lub fałszu. Zdaniami są tylko zdania oznajmujące, o których można orzec, iż są prawdziwe lub fałszywe. Normy - należą do szerszej grupy wypowiedzi dyrektywny...

Obowiązywanie prawa - Reguły kolizyjne

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr inż. Piotr Dybowski
 • Wstęp do nauki o państwie i prawie
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1253

V OBOWIĄZYWANIE PRAWA: Reguły walidacyjne - reguły określające kryteria obowiązywania aktów normatywnych oraz zawartych w nich przepisów prawnych. Obowiązywanie prawa: obowiązywanie w sensie normatywnym (systemowym) - normy, które zostały prawidłowo ustanowione i nie zostały uchylone; obowiązywan...

Państwo prawa

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr inż. Piotr Dybowski
 • Wstęp do nauki o państwie i prawie
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1232

XIII PAŃSTWO PRAWA Praworządność - zobowiązuje określone kategorie podmiotów do przestrzegania prawa; jest to również stan faktyczny, w którym te podmioty rzeczywiście podporządkowują się obowiązkowi przestrzegania prawa tak jak go ujmuje zasada praworządności. Zasada praworządności kształtowała s...