Wykład - sposoby powstawania prawa

Nasza ocena:

3
Pobrań: 140
Wyświetleń: 784
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład - sposoby powstawania prawa - strona 1 Wykład - sposoby powstawania prawa - strona 2 Wykład - sposoby powstawania prawa - strona 3

Fragment notatki:

SPOSOBY POWSTAWANIA PRAWA Jedynym sposobem powstawania przepisów prawnych jest stanowienie. Prawo stanowione przez organy kolegialne i jednoosobowe. Te organy muszą być formalnie umocazane(?) (określone przepisy prawne dają im tego rodzaju kompetencje). Jedynie te organy mają i mogą stanowić prawo. CO TO ZNACZY, ŻE ZYJEMY W PAŃSTWIE PRAWA? Państwo prawa to państwo, w którym normy prawne posiadają pierwszeństwo nad wszelkimi innymi regułami postępowania np. Normy religijne itp. Demokratyczne państwo prawne , w którym normy prawne są równocześnie stanowione i stosowane przez instytucje wykreowane w sposób demokratyczny( przez instytucje państwa demokratycznego). JAKIE SĄ KONSEKWENCJE PRZYJĘCIA DEMOKRATYCZNEGO PAŃSTWA PRAWA DLA FUNKJONOWANIA INSTYTUCJI TEGO PAŃSTWA? -istnienie każdego organu w demokratycznym państwie praw powinno wynikać z obowiązującego prawa. -organy stosujące prawo mogą funkcjonować wyłącznie w ramach posiadanych kompetencji (właściwości organów). Wyróżnia się trzy kategorie właściwości: 1. rzeczowa - z obowiązującego prawa wynika, że określa rodzajowo sprawy(sąd cywilny) 2. miejscowa_ dany organ ma kompetencje do załatwiania spraw z danego obszaru. 3. instancyjny- wynika z kompetencji do załatwiania sprawy w pierwszej instancji (np., sprawa kradzieży, sprawa o zabójstwo- sąd rejonowy) Wszelki rostrzygnięcia organów stosujących prawo, powinno opierać się na pewnej postawie (wyrok sądu) . Konsekwencje demokratycznego państwa prawnego dla obywateli: - obywatele powinni stosować się do nakazów, zakazów i obowiązków wynikających z regulacji prawnych. (np., zakaz- kto zabija człowieka podlega karze) ( nakaz- podatki wynikają z obowiązku prawa). - W tych sferach, w których nie obowiązują nakazy lub zakazy mogą oni postępować w sposób swobodny to nie znaczy dowolny. Poszanowanie prawa- stan poszanowania jest w RP nie najlepszy prawo jest zbyt rzadko egzekwowane. Obowiązywanie prawa: Wyróżnia się trzy zakresy obowiązującego prawa; 1. terytorialny(obszarowy) obowiązuje na określonym terytorium, na terytorium całego państwa(państwo sprawuje władzę). W skład terytorium państwowego wchodzi: wnętrze ziemi, przestrzeń powietrzna wody przybrzeżne 2. personalny (osobowy) wiąże się z tym kogo obowiązuje prawo danego państwa. Prawo danego państwa obowiązuje wszystkich , którzy przebywają na jego terytorium, a więc zarówno obywatele tego państwa jak i osoby przebywające na terytorium Polski. Nie każdy akt prawny z uwagi na specyfikę swej regulacji musi dotyczyć wszystkich(np., karta nauczyciela) 3. temporalny(czasowy) wiąże się z określeniem w jakim czasie adresaci określonych norm prawnych powinni się do nich stosować. Od kiedy akt prawny zaczyna obowiązywać i do kiedy? Może obowiązywać po pewnym czasie(vacatidegis). Ważna zasada `prawo nie działa wstecz” działa na korzyść a nie na nie korzyść. Akty prawne działają tak długo dopóki nie zostaną uchylone przez późniejsze akty prawne(nowo wydane akty prawne uchylają wcześniejsze obowiązujące regulacje prawne).

(…)

…: · wybór przepisu, który będzie stanowił prawna podstawę w indywidualnej sprawie · interpretacja wybranego przepisu prawnego · zebranie materiału dowodowego dla potrzeb danej sprawy · subsumcja- polega na zaklasyfikowaniu danego przypadku do określonego przez przepisy prawa zachowania się · ustalenie konsekwencji prawnych faktów, który w następstwie subsumacji zakwalifokowany został jako fakt mieszczący…
… a nie na nie korzyść. Akty prawne działają tak długo dopóki nie zostaną uchylone przez późniejsze akty prawne(nowo wydane akty prawne uchylają wcześniejsze obowiązujące regulacje prawne). POWSTAWANIE PRAWA W systemie prawnym obowiązuje ogromna liczba aktów prawnych, bardzo trudno nim się posługiwać. Publikuje się tekst jednolity- ma to na celu usystematowanie prawa. Ma to szerszy sposób- inkorporacja(zebranie…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz