System praw-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 112
Wyświetleń: 665
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
System praw-opracowanie - strona 1

Fragment notatki:

78 System prawa - zbiór przepisów obowiązujących w danym czasie w określonym państwie.
Elementami systemu prawa są normy prawne generalne i abstrakcyjne obowiązujące w danym czasie na danym terytorium. Określamy je jako: normy prawne bezpośrednie, tzn takie które konstruowane są na podstawie przepisów prawa bezpośrednio zamieszczonych w aktach prawnych. Jak i normy prawne pośrednie- są to logiczne konsekwencje norm prawnych bezpośrednich. Wyróżniamy więzi( powiązania) :
- formalne - powiązanie formalne między normami. Przejawia się w kompetencji norm wyższych do stanowienia norm niższych
-treściowa- wynika ze wspólnej podstawy aksjologicznej wszystkich norm prawnych należących do danego systemu prawa. Wyróżnia się dwa idealne modele konstrukcji systemów norm: statyczny- jednym rodzajem więzi pomiędzy normami prawnymi jest więź treściowa; treść normy niższego stopnia wynika logicznie z normy wyższego stopnia. Norma wyższego stopnia przesądza wiec o treści normy niższego stopnia.
Dynamiczny- występują w nim jedynie formalne powiązania pomiędzy normami. Norma wyższego rzędu zawiera wyłącznie formalne upoważnienie do ustanowienia normy niższego rzędu.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz