Wykład - źródła prawa

Nasza ocena:

3
Pobrań: 28
Wyświetleń: 448
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład - źródła prawa - strona 1 Wykład - źródła prawa - strona 2

Fragment notatki:

ŹRODŁA PRAWA: · Konstytucja · Ustawy ratyfikowane · Umowy między narodowe · Rozporządzenia · Akty prawa miejskiego Akty prawa miejskiego - obowiązują one wszystkich ( moc powszechnie obowiązująca). Konstytucja i ustawy uchwalane są przez organy władzy ustawodawczej: parlament, sejm, senat. Uchwalanie ustaw - sejm pełni tu podstawową rolę, senat wprowadza poprawki. Warunkiem wejścia w życie ustaw, rozporządzeń oraz aktów prawa miejscowego jest ich ogłoszenie. Zasady i tryb ogłaszania aktów normatywnych określa ustawa. Umowy między narodowe ratyfikowane są za uprzednią zgodą wyrażoną w ustawie są zgłoszone w trybie wymaganym przez ustawy. Rozporządzenie - zasadnicze uzasadnienie władzy wykonawczej (prezydent, prezes rady ministrów, rada ministrów, krajowa rada radiofonii i telewizji) - akty prawne o charakterze wykonawczym w stosunku do ustaw. Rozporządzenia są uzupełniane przez organy wykonawcze w konstytucji na podstawie szczegółowego upoważnienia zawartego w ustawie i w celu jej wykonania. Co jest warunkiem wejścia w życie danego aktu prawnego? Warunkiem jest jego ogłoszenie w dzienniku urzędowym(dziennik ustaw). Jest sporo takich dzienników( są szczegółowe regulacje zasad ogłaszania aktów prawnych). Wyjątkowo mamy do czynienia z sytuacją gdy akt prawny zaczyna obowiązywać w dniu ogłoszenia. Jeśli są akty prawa obowiązującego to w teorii trzeba dać znać, aby reszta zapoznała się nim (vacatiolegos). Z reguły ten okres trwa 14 dni, może być on krótszy lub dłuższy. Dzień publikacji to dzień ogłoszenia. Vacatiolegis może być pominięty gdy sprawa dotyczy ważnego interesu państwa. Ratyfikacja przez RP umowy między narodowej i jej wypowiedzenie wymaga uprzedniej zgody wyrażonej w ustawie jeśli umowa dotyczy: 1. pokój, sojusz, układów polit. Lub układów wojskowych 2. rodności, praw lub obowiązków obywatelskich określonych w konstytucji 3. członkostwa RP w organizacji miedzy narodowej 4. znacznego obciążenia państwa pod względem finansowym 5. spraw uregulowanych w ustawie lub w których konstytucja wymaga ustawy( w tych sytuacjach prezydent może dokonać ratyfikacji) Część kompetencji musi być przekazana organom lub organizacjom międzynarodowym. RP może na podstawie umowy między narodowej przekazać organizacji między narodowej kompetencje władzy państwowej w niektórych sprawach. Ta norma jest niezbędna możliwościami konstytucji, przy czym możliwość zbyt łatwego przekazania jest wykluczona. Określono szczegółowo zadania Umowę między narodową ratyfikuje prezydent. ...(umowa?) wyrażająca zgodę na ratyfikacje umowy międzynarodowej jest uchwalana przez sejm większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów przez senat większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby senatorów. Wyróżnia się trzy rodzaje większości: · zwykła- zachowana wówczas kiedy większość jest za a mniejsza przeciw ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz