Prawo własności intelektualnej - strona 2

note /search

Przesłanki uznania wytworu za utwór

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Prawo własności intelektualnej
Pobrań: 469
Wyświetleń: 4305

Utwór - dobro niematerialne, które może być przyporządkowane określonej osobie i jest przedmiotem stosunków prawnych; stanowi określoną konstrukcję ludzkich myśli i wyobrażeń Przesłanki uznania wytworu za utwór 1)rezultat pracy człowieka -nie przysługuje osobom prawnym i jednostkom organizacyjnym...

RODZAJE UTWORÓW

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Prawo własności intelektualnej
Pobrań: 658
Wyświetleń: 2205

RODZAJE UTWORÓW A. Utwór współautorski utwór współautorski - utwór będący rezultatem wspóldziałania kilku osób Rodzaje utworów współautorskich 1)rozłączne (dawniej łączne) -wkłady poszczególnych twórców są możliwe do wyodrębinienia z całości dzieła i istnieje możliwość ich samodzielnej egzysten...

UMOWY PRAWNOAUTORSKIE

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Prawo własności intelektualnej
Pobrań: 483
Wyświetleń: 1911

Zasada swobody umów - strony zawierające umowę mogą ułożyć stosunek prawny według swego uznania, byleby jego treść lub cel nie sprzeciwiały się właściwości stosunku, ustawie ani zasadom współżycia społecznego Ograniczenia dotyczące umów autor...

UTWORY AUDIOWIZUALNE I PROGRAMY KOMPUTEROWE

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Prawo własności intelektualnej
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1288

Utwór audiowizualny - utwór stanowiący serię obrazów *pomiędzy obrazami zachodzi relacja uzasadniająca percepcję obrazów w określonej kolejności *obrazy te dają wrażenie ruchu -film fabularny -

Zasady prawa autorskiego

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Prawo własności intelektualnej
Pobrań: 266
Wyświetleń: 1050

Zasady prawa autorskiego 1)ochroną prawa autorskiego objęte są utwory i przedmioty praw pokrewnych -prawa artystów wykonawców -prawa do fonogramów i wideogramów -prawa do nadań programów -prawa do pierwszych wydań -prawa do wydań naukowych i krytycznych 2)ustalenie utworu jest jednym z warunk...

Systemy praw autorskich

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Prawo własności intelektualnej
Pobrań: 91
Wyświetleń: 644

PRAWO AUTORSKIE Systemy praw autorskich obowiazujących w Polsce po I wojnie światowej 1)zabór niemiecki -ustawa z 19 czerwca 1901r. o prawie autorskim do utworów literackich i muzycznych -ustawa z 9 stycznia 1907r. o prawie autorskim do utworów

AUTORSKIE PRAWA MAJĄTKOWE

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Prawo własności intelektualnej
Pobrań: 413
Wyświetleń: 1610

Charakter autorskich praw majatkowych -terminowy - podlegają zbyciu mortis causa i w ograniczonym zakresie inter vivos orazzrzeczeniu się -są cywilnymi prawami podmiotowymi o charakterze bezwzględnym skutecznym erga omnes Modele au...

AUTORSKIE PRAWA OSOBISTE - charakter

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Prawo własności intelektualnej
Pobrań: 161
Wyświetleń: 896

Autorskie prawa osobiste - charakter 1)osobisty charakter 2)nieograniczone w czasie 3)nieprzenoszalność Autorskie prawa osobiste 1)wymienione w treści art. 16 pr. aut. a)autorstwo utworu -negatywna postać- skierowany do inny...

Prawa autorskie - opracowanie zagadnień

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Prawo własności intelektualnej
Pobrań: 224
Wyświetleń: 1680

Utwór zbiorowy i zbiory utworów - w przypadku zbioru, przedmiotem mogą być utwory tylko jednego autora, lub inne składniki stworzone przez jedną osobę - utworu zbiorowego muszą tworzyć co najmniej dwóch autorów poszczególnych części - w przypadku utworów zbiorowych zasadniczo konieczne jest wsp...

Cechy praw autorskich

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Prawo własności intelektualnej
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1771

Prawa autorskie Autorskie prawa osobiste art. 16 Nieograniczone w czasie Niezrzekalne i niezbywalne Katalog uprawnień osobistych (wieź twórcy z utworem powstaje z mocy samego tworzenia utwory; szczególne dobro osobiste, upr...