Przesłanki uznania wytworu za utwór

Nasza ocena:

5
Pobrań: 266
Wyświetleń: 3717
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Przesłanki uznania wytworu za utwór - strona 1 Przesłanki uznania wytworu za utwór - strona 2

Fragment notatki:

Utwór - dobro niematerialne, które może być przyporządkowane określonej osobie i jest przedmiotem stosunków prawnych; stanowi określoną konstrukcję ludzkich myśli i wyobrażeń
Przesłanki uznania wytworu za utwór
1)rezultat pracy człowieka
-nie przysługuje osobom prawnym i jednostkom organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej
-przedmiotem nie stanowią twory przyrody
2)oryginalność
-działalność, której rezultatem jest wytwór intelektualny, który może być uznany za nowy, wzbogacający istniejący stan rzeczy
3)indywidualność
-niepowtarzalny i nie ma wiernego odpowiednika w przeszłości
4)ustalenie -uzewnętrznienie utworu umożliwiające jego percepcję przez osoby inne niż twórca,
dokonane w jakiejkolwiek postaci , nawet jeśli utwór ma postać nieukończoną
-warunek ten uznaje się za spełniony, jeśli z utworem zapoznała się co najmniej 1 osoba poza twórcą
-przykłady- wykonanie improwizacji muzycznej, wygłoszenie referatu, zaśpiewanie piosenki, zagranie utworu, wyrecytowanie wiersza itp
Utrwalenie utworu - ustalenie utworu przez wyrażenie jego treści na nośniku materialnym umożliwiającym wielokrotne odtworzenie
Wymóg utrwalenia na nośniku materialnym, gdy mamy doczynienia z utworem
-plastycznym
-fotograficznym
-lutniczym
-wzornictwa przemysłowego
-architektonicznym, urbanistycznym, architektoniczno-urbanistycznym
-audiowizualnym (filmowym)
Przykładowy katalog utworów
1)plastyczne
2)lutnicze
3)architektoniczne, urbanistyczne i architektoniczno-urbanistyczne
-utwór ustalony w postaci planów architektonicznych, rysunków lub makiet, a także na ich podstawie obiektów; łączy w sobie oryginalny układ konstrukcyjny, formę architektoniczną oraz dostosowanie do przestrzennego otoczenia
-projekt i realizacja zagospodarowania przestrzenie w skali lokalnej czy regionalnej zgodny z wymaganiami ładu przestrzennego, łączy wartości architektoniczne, krajobrazowe i istniejącą sieć infrastruktury
4)audiowizualne
-rezultat oryginalnego połączenia i zsynchronizowania twórczości należącej do różnych dziedzin
5)wyrażone symbolem, symbolami matematycznymi, znakami graficznymi
-utwory mające treść słowną jakiejkolwiek wypowiedzi ustnej lub pisemnej
6)fotograficzne
-gdy fotografia jestrezultatem pracy twórczej, gdy cechuje ją inwencja i samodzielność artstyczna
7)wzornictwa przemysłowego
-tzw dzieła sztuki stosowanej
8)muzyczne i słowno-muzyczne
-dzieło wynikłe z określonej intencji opartej na przyjętych przez twórcę założeniach artystycznych, ponadto stanowi przedmiot ograniczony od reszty świata

(…)

… jest szczególnie sporne ze względu na niski poziom twórczości
-tabele
-zestawienia programów telewizyjnych
-koncepcje matematyczne
-prospekty, slogany reklamowe
-książki adresowe, telefoniczne, kucharskie
-formularze
-rozkłady jazdy

… założeniach artystycznych, ponadto stanowi przedmiot ograniczony od reszty świata
9)sceniczne, sceniczno-muzyczne, choreograficzne i pantomimiczne
-przy choreografii ważna jest twórcza oryginalność polegająca na wyrażeniu uczuć, emocji lub treści za pomocą odpowiednio zestawionych i uporządkowanych ruchach ciała
Czynniki nie mające znaczenia dla powstania utworu
1)wartość utworu
2)przeznaczenie utworu
3…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz