Utwory jako przedmiot prawa autorskiego.

Nasza ocena:

3
Pobrań: 35
Wyświetleń: 987
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Utwory jako przedmiot prawa autorskiego. - strona 1

Fragment notatki:

Konwencja o ustanowieniu Światowej Organizacji Własności Intelektualnej określa, że „własność intelektualna” oznacza prawa odnoszące się do dzieł literackich, artystycznych i naukowych oraz do wykonań artystów i wykonawców we wszystkich dziedzinach działalności ludzkiej, odkryć naukowych, wzorów przemysłowych, znaków towarowych i usługowych, jak również do nazw handlowych i oznaczeń handlowych, ochrony przed nieuczciwą konkurencją oraz wszelkie inne prawa dotyczące działalności intelektualnej w dziedzinie przemysłowej naukowej, literackiej i artystycznej. Przedmiotem prawa autorskiego jest każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze ustalony, w jakiejkolwiek postaci niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażania ( utwór). W szczególności przedmiotem prawa autorskiego są utwory: wyrażone słowem, symbolem matematycznym, znakiem graficznym ( literackie, publicystyczne, naukowe, kartograficzne oraz programy komputerowe) plastyczne fotograficzne lutnicze wzornictwa przemysłowe architektoniczne, architektoniczno-urbanistyczne, urbanistyczne muzyczne, słowno-muzyczne sceniczne, sceniczno-muzyczne, choreograficzne, pantomimiczne audiowizualne ( w tym filmy) Ochroną objęty może być wyłącznie sposób wyrażania, nie są nią objęte odkrycia, idee ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz