Systemy praw autorskich

Nasza ocena:

5
Pobrań: 63
Wyświetleń: 504
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Systemy praw autorskich - strona 1

Fragment notatki:

PRAWO AUTORSKIE
Systemy praw autorskich obowiazujących w Polsce po I wojnie światowej
1)zabór niemiecki
-ustawa z 19 czerwca 1901r. o prawie autorskim do utworów literackich i muzycznych
-ustawa z 9 stycznia 1907r. o prawie autorskim do utworów sztuk plastycznych i
fotograficznych
2)zabór austriacki -ustawa z 26 grudnia 1895r. o prawie autorskim do utworów literatury, sztuki i fotografii
3)zabór rosyjski
-ustawa z 20 marca 1911r. o prawie autorskim 4)tereny Spiszu i Orawy
-węgierska ustawa z 26 kwietnia 1884r. o prawie autorskim
Rozwój prawa autorskiego w Polsce
1)ustawa z 29 marca 1926r. o prawie autorskim
-ministerstwo Sztuki i Kultury powierzyło w marcu 1920r. F. Zollowi opracowanie projektu ustawy o prawie autorskim
-przedmiot prawa autorskiego potraktowany b. szeroko- każdy przejaw działalności duchowej noszący piętno osobiste
-model dualistyczny
-prawa majątkowe wygasały z upływem 50 lat od śmierci twórcy
2)ustawa z 10 czerwca 1952r. o prawie autorskim -fragmentaryczność uregulowań
-ograniczenia prawa podmiotowych przez czynnik administracyjny twórców oraz uprzywilejowanie sektora uspołecznionego
-konieczność zmian- dostosowanie regulacji prawnych do warunków rozwijającej się praktyki obrotu prawami autorskimi; znaczący postęp techniki; pojawienie się nowych środków masowej informacji i zmian technologicznych
a)ustawa z 23 października 1975r. o zmianie ustawy o prawie autorskim
b)ustawa z 30 maja 1989r. o zmianie upoważnień do wydawania aktów wykonawczych
3)ustawa z 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych
-projekt stał się przedmiotem prac w Komisji Kultury i Środków Przekazu oraz połaczonych Komisji Edukacji, Nauki i Postępu Technicznego, Kultury i Środków Przekazu oraz Komisji Ustawodawczej
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz