AUTORSKIE PRAWA OSOBISTE - charakter

Nasza ocena:

5
Pobrań: 168
Wyświetleń: 910
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
AUTORSKIE PRAWA OSOBISTE - charakter - strona 1 AUTORSKIE PRAWA OSOBISTE - charakter - strona 2

Fragment notatki:

Autorskie prawa osobiste - charakter
1)osobisty charakter
2)nieograniczone w czasie
3)nieprzenoszalność
Autorskie prawa osobiste
1)wymienione w treści art. 16 pr. aut.
a)autorstwo utworu
-negatywna postać- skierowany do innych zakaz przywłaszczania autorstwa
-pozytywna postać- prawo decydowania o oznaczeniu dzieła
b)oznaczenie utworu swoim nazwiskiem
-uprawnienia twórcy do rozzpowszechniania utworu
*oznaczonego swoim nazwiskiem
*oznaczonego pseudonimem
*anonimowo
c)nienaruszalność treści i formy utworu
-przykłady naruszeń
*barwienie czarno-białych filmów
*znieksztgałcenie dźwięku ilustracji muzycznej przy sporządzaniu kopii ekranowych oraz
rozpowszechninie tak spaczonego utworu pod nazwiskiem autora
*produkcja kopii medalu, które ze względów technicznych mają nieostre kontury i zasadniczo różnią się od oryginalnego projektu, godzi w autorskie prawa osobiste do nienaruszalności postaci dzieła
d)decydowanie o pierwszym udostępnieniu utworu
1.uprawnienie do decydowania, czy dzieło jest ukończone i może być ujawnione publiczności
2.uprawnienie do decydowania, na jakich warunkach dzieło ma być ujawnione
e)nadzór nad sposobem korzystania z utworu
-wynikaka z uprawniń twórcy do
@wstrzymania przez autora dalszego rozpowszechninia dzieła, a więc w istocie
wycofania go z obiegu
@przeprowadzenia korekty autorskiej przed publikacją dzieła
-charakter nadzoru
*obejmuje jedynie nadzór poprzedzający rozpowszechninie utworu
*wprowadza po stronie korzystających z utworu obowiązek umożliwienia twórcy przeprowadzenia nadzoru autorskiego *koszty zmian związanych z wykonywaniem nadzoru autorskiego co do zasady obciążają twórcę; wyjątkowo koszty te obciążają nabywcę autorskich praw majatkowych lub licencjobiorcę, jeżeli zmiany maja charakter niezbędny i wynikaja z okoliczności od twórcy niezależnych; obie wskazane przesłanki muszą wystąpić kumulatywnie
*zasadniczo sprawowanie nadzoru autorskiego jest niodpłatne i twórcy nie przysługuje prawo do odrębnego wynagrodzenia; wyjątki od tej zasady mogą wprowadzać ustawa lub umowa stron
2)wynikające z innych przepisów ustawy
a)prawo odstąpienia od umowy lub jej wypowiedzenia za względu na istotne interesy twórcze autora
-istotne interesy twórcze
*utrzymanie przez autora dobrej sławy
*dążenie do rozpowszechninia rezultatgów pracy artystycznej lub naukowej
*reprezentgowanie utworu nieaktualnego, przestarzałego, nieuwzględniającego nowych odkryć lub badań, co negatywnie wpływałoby na opinię o autorze


(…)


Autorskie prawa osobiste - charakter
1)osobisty charakter
2)nieograniczone w czasie
3)nieprzenoszalność
Autorskie prawa osobiste
1)wymienione w treści art. 16 pr. aut.
a)autorstwo utworu
-negatywna postać- skierowany do innych zakaz przywłaszczania autorstwa
-pozytywna postać- prawo decydowania o oznaczeniu dzieła
b)oznaczenie utworu swoim nazwiskiem
-uprawnienia twórcy do rozzpowszechniania…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz