Prawo autorskie - Dobro niematerialne

Nasza ocena:

5
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1386
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Prawo autorskie - Dobro niematerialne - strona 1 Prawo autorskie - Dobro niematerialne - strona 2 Prawo autorskie - Dobro niematerialne - strona 3

Fragment notatki:

Ochrona własności intelektualnej na gruncie prawa autorskiego Prawo autorskie Źródła prawa autorskiego Ustawa
Rozporządzenia
Orzecznictwo
Literatura Prawo autorskie
Przedmiot i podmiot prawa autorskiego
Autorskie prawa osobiste i majątkowe
Odpowiedzialność za naruszenie praw autorskich
Definicja utworu (art. 1 pr. aut)
rezultat pracy człowieka (twórcy)
działalność twórcza o indywidualnym charakterze
ustalony w jakiejkolwiek postaci W szczególności przedmiotem prawa autorskiego są utwory:
wyrażone słowem, symbolami matematycznymi, znakami graficznymi (literackie, publicystyczne, naukowe, kartograficzne oraz programy komputerowe), plastyczne, fotograficzne, lutnicze, wzornictwa przemysłowego,
architektoniczne, architektoniczno-urbanistyczne i urbanistyczne, muzyczne i słowno-muzyczne, sceniczne, sceniczno-muzyczne, choreograficzne i pantomimiczne, audiowizualne (w tym filmowe). Inne przykłady utworów:
bazy danych szkice, projekty utworów, plany
książki kucharskie
katalogi
kolekcje ogłoszeń
projekt znaku towarowego
sformułowanie jednozdaniowe
raport finansowy
ekspertyza prawna
wystawa muzealna
Wyłączenia (art. 1 ust. 2 1 ):
Odkrycia, idee, procedury, metody i zasady działania Wyłączenia (art. 4 pr. aut):
akty normatywne lub ich urzędowe projekty, urzędowe dokumenty, materiały, znaki i symbole, opublikowane opisy patentowe lub ochronne, proste informacje prasowe . Podział utworów
samoistne (również dzieła inspirowane)
niesamoistne (tzw. dzieła zależne)
dzieła zależne
utwory zbiorcze dzieła zależne (opracowania)
zawiera wkład twórczy autora opracowania
w istotnym zakresie przejmuje elementy twórcze z utworu innego autora
przykłady
tłumaczenia
przeróbki
adaptacje
utwory zbiorcze
utwory zbiorowe (mogą mieć charakter zarówno samoistny, jak i niesamoistny)
składniki to inne dzieła autorskie
określona konstrukcja grupująca elementy
np. encyklopedia grupująca hasła stworzone przez kilkudziesięciu autorów
zbiory utworów
składowe mają charakter twórczy
całość opracowania nie ma charakteru utworu
np. antologia
utwory rozpowszechnione (udostępnione publicznie)


(…)

… w szczególności prawo do:
autorstwa utworu, oznaczenia utworu swoim nazwiskiem lub pseudonimem albo do udostępniania go anonimowo, nienaruszalności treści i formy utworu oraz jego rzetelnego wykorzystania, decydowania o pierwszym udostępnieniu utworu publiczności, nadzoru nad sposobem korzystania z utworu. Autorskie prawa majątkowe (art. 17)
„twórcy przysługuje wyłączne prawo do korzystania z utworu i rozporządzania nim na wszystkich polach eksploatacji oraz do wynagrodzenia za korzystanie z utworu” Autorskie prawa majątkowe
kto może być podmiotem
twórca
współtwórca
pracodawca
wydawca dzieła zbiorowego
producent zbiorowego utworu
„Każdy twórca jest podmiotem praw autorskich, ale nie każdy podmiot tych praw jest twórcą”
Pola eksploatacji
pola istniejące
nowe pola
Czas trwania
70 lat liczony od śmierci twórcy, jeżeli było kilku autorów od śmierci tego, który przeżył pozostałych
w przypadku utworów audiowizualnych termin jest liczony od śmierci głównego reżysera, autora scenariusza, autora dialogów oraz kompozytora muzyki skomponowanej do utworu
Pola eksploatacji stanowią cząstkę uprawnień autorskich praw majątkowych i określają w jakim zakresie są przenoszone na inne podmioty lub w jaki sposób inne podmioty…
… rozporządzające
przenoszą autorskie prawo majątkowe w określonym zakresie (polach eksploatacji) na inny podmiot
następuje zmiana podmiotu prawa
nie wymaga zgody twórcy korzystanie z utworu na określonych polach eksploatacji
umowy licencyjne
uprawniają inny podmiot do korzystania w określonym zakresie z dobra niematerialnego twórcy standardowo przez okres 5 lat
nie przenosi autorskich praw majątkowych…
…; inaczej mamy prawo sprzedać swój egzemplarz książki, płyty cd itd. bez obawy o naruszanie praw autorskich
ograniczenie treści autorskich praw majątkowych
dozwolony użytek
swoboda cytowania
przedruk
licencje dla bibliotek, szkół i ośrodków dokumentacji Dozwolony użytek chronionych utworów
nie może naruszać normalnego korzystania z utworu lub godzić w słuszne interesy twórcy
korzystanie wymaga podania…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz